Brondocumenten

Op deze pagina kunt u de brondocumenten van Restauratoren Nederland vinden.

Restauratoren Nederland werkt momenteel aan een herziening van haar kwaliteitssysteem. Er bestaat geen verschil tussen de verschillende categorien restauratorlid van de vereniging. Onderstaande gegevens zijn daarom beperkt geldig. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met info@restauratoren.nl.   

 

Statische Brondocumenten

Leden kunnen in het ledengedeelte ook andere brondocumenten inzien. 

Statuten

Dynamische Brondocumenten

E.C.C.O. Code of Ethics

Nederlandse vertaling van de E.C.C.O. Code of Ethics

Huishoudelijk reglement