Brondocumenten

Op deze pagina kunt u de brondocumenten van Restauratoren Nederland vinden.

Restauratoren Nederland werkt momenteel aan een herziening van haar kwaliteitssysteem. Er bestaat geen verschil tussen de verschillende categorien restauratorlid van de vereniging. Onderstaande gegevens zijn daarom beperkt geldig. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met info@restauratoren.nl.  ´╗┐ ´╗┐

 

Statische Brondocumenten (sinds de oprichting van de vereniging)

Leden kunnen in het ledengedeelte ook andere brondocumenten inzien. 

Statuten

Jaarplan 2007-2008

Beleidsplan 2008-2012´╗┐

Dynamische Brondocumenten

E.C.C.O. Code of Ethics

Nederlandse vertaling van de E.C.C.O. Code of Ethics

Huishoudelijk reglement

Klachtenprocedure´╗┐