2e bericht Kascommissie

Graag attenderen wij onze leden op een nieuw document.

De kascommissie heeft een tweede bericht opgemaakt.
Leden kunnen dit document lezen door in te loggen en onder de kop Documenten – Stukken ALV het bericht ‘2e bericht van de kascommissie’ aan te klikken.

Wij vertrouwen erop iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van Restauratoren Nederland