Verslag RN Event

En let op: Op 19 Oktober aanstaande organiseert Restauratoren Nederland de 2e editie van deze geslaagde middag.

Wil je aanwezig zijn op 19 oktober? Meldt jezelf aan via de agenda op onze website.

17/05/2018

Museum Catharijneconvent, rondleiding door het Catharijneconvent met daarin als hoofdvraag:
Wat houdt de restauratie van gepolychromeerde beelden in?

Deze middag werd georganiseerd in het kader van de gepolychromeerde beelden uit de late middeleeuwen tentoon gesteld in het Catharijneconvent. Dit enerzijds om het historisch belang van polychrome beelden te benadrukken en anderzijds om de complexiteit binnen de restauraties, hun context en de toegepaste materialen en technieken ervan onder de aandacht te brengen.

De middag startte met een korte introductie over de geschiedenis van de beeldencollectie door de beeldenconservator Annabel Dijkema. Vervolgens hebben Aleth Lorne en Adriaan van Rossem een uitleg gegeven bij de door hen onderzochte en gerestaureerde beelden. Met een vijftiental deelnemers werden in totaal een vijftal beelden van de huidige collectie in detail besproken. Hierbij werd stapsgewijs de problematiek, het vooronderzoek en de behandelingsmethode door zowel de restauratoren als de conservator toegelicht. Veelal is het beeld waar we naar kijken beschadigd, overschilderd, afgeloogd of in delen verhandeld waardoor er slechts nog fragmenten van het originele beeld over zijn.

Een goed voorbeeld van een bijzonder retabelfragment waar bij aanvang weinig over was gekend, is het treurende vrouwenfiguur, ca. 1480, met het keurmerk van Antwerpen, vervaardigd door de Meester van Klausen. Het is een los retabelfragment dat onderdeel heeft uitgemaakt van een scene, mogelijkerwijs van calvariegroep of graflegging van christus. Het heeft een uitzonderlijke hoge kwaliteit in snijwerk, met een verfijnde beschildering en diverse versieringstechnieken (persbrokaten, water- en olieverguldingen en ponsmotieven). Dankzij het nauwgezette onderzoek van Aleth Lorne kon een stratigrafisch schema van de verschillende verflagen opgemaakt worden. Hierbij werd er o.a. gekeken naar de kleur van de verschillende onderdelen en de of de gebruikte technieken hierin overeenkomstig waren. Dit zorgde ervoor dat er een hypothese kon worden opgesteld betreffende de originele polychromielaag. Daarnaast werd ook de staat van de drager en de polychromie vastgesteld. Al deze informatie tezamen zorgde ervoor dat er enerzijds een secuur restauratieplan kon worden opgesteld en anderzijds de technieken en detailleringen van de Meester van Klausen onthuld werden.

Deze namiddag heeft ervoor gezorgd, dat wij dankzij de restauratoren en de conservator van het Catharijneconvent, de laat middeleeuwse beelden in detail konden bekijken en een goed beeld konden krijgen van het onderzoek en de restauraties.