Stichting Provenance zet duurzaam restauratiedocumentatie online

De wens om tot duurzaam behoud van een restauratiearchief (Uurwerken en Speelklokken) te komen heeft geleid tot de oprichting van Stichting Provenance Zutphen. Een doortimmerd plan zal er toe leiden dat vervaardigings- en restauratiegegevens van kunsthistorische voorwerpen, via een website te raadplegen zijn. Er is een aanzet gemaakt voor de eerste fase waarin initiatiefnemer uurwerkrestaurator Melgert Spaander als eerste, zijn archief op www.provenancezutphen.nl toegankelijk zal presenteren. Diverse restauratoren uit andere disciplines zijn inmiddels eveneens bereid gevonden hun persoonlijke restauratie archieven door Stichting Provenance te laten digitaliseren zodat deze niet alleen openbaar toegankelijk worden maar tevens voor de toekomst behouden blijven. Inmiddels wordt actief naar fondsen gezocht die dit mede helpen mogelijk maken. De website is nu al een bezoekje waard.