Online brochure RCE

Met zachte hand – Het schoonhouden van bijzondere objecten in interieurs” nu ook als online brochure van de RCE.
De collectie bruiklenen van de RCE verdient de beste zorg. Daarom verscheen in het begin van 2020 een heldere brochure in de vorm van een kaarten bundel, over het stofvrij maken en houden van voorwerpen én hun omgeving. Het maakt de bruikleennemer duidelijk dat stof niet allen storend is maar dat het ook vocht en ongedierte aantrekt waardoor aantasting door schimmel of andere schade kan ontstaan. De kaartenset moet niet alleen goed worden doorgelezen maar dient het liefst ook tijdens het schoonmaken onder handbereik te worden gehouden. Naast de basisregels voor het reguliere schoonmaken worden ook instructies voor specifieke voorwerpen, zoals meubelen en glaswerk gegeven. Voor meer zorg op dit gebied dient de bruikleennemer eerst, voor overleg, contact op te nemen met de RCE. Het is niet de bedoeling dat men dan zelf aan de slag gaat. Sinds 2 november is de brochure in pdf beschikbaar:

https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2020/01/01/met-zachte-hand/Met+zachte+hand_201020_def_versie.pdf

 

 

“Doen of laten. Voor bruikleennemers van de RCE”.

Als een klant of werkgever bruikleennemer is van voorwerpen uit de (RCE)Rijkscollectie, dan is hij of zij verantwoordelijk voor het beheer van die geleende voorwerpen. Het komt voor dat wij als restauratoren als eersten dit verband tussen object en RCE opmerken. Dit blijkt namelijk meestal uit inventarisgegevens op het object. Slechts bij uitzondering kan het dan om een afgestoten object gaan. Wees je er daarom van bewust dat restauratie pas na toestemming van de eigenaar, namelijk de RCE, kan plaats vinden. En wijs de klant of werkgever daar dan op.

Om een bruikleennemer goed met de RCE-bruiklenen om te laten gaan verscheen op 2 november 2020 deze brochure met richtlijnen die betrekking hebben op stofvrij houden, verplaatsen en wat te doen bij calamiteiten. Aan de orde komt ook het belang van een stabiele temperatuur en de invloed van licht en vocht. Voor restauratoren én voor hun opdrachtgevers is het een handig om de aspecten rond het dagelijks beheer van kunstvoorwerpen op een rijtje te hebben en natuurlijk ook om te weten wat de RCE daarbij verwacht.

https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2020/01/01/doen-of-laten/Doen+of+laten_201020_def_versie.pdf