Verzoek tot invullen van enquête

Beste collega,

Ben je naar aanleiding van de energiecrisis of met het oog op duurzaamheid anders gaan kijken naar het klimaat in jullie tentoonstelling of is dit het laatste waar jouw instelling aan zal tornen? Wellicht hebben jullie geen tentoonstellingsruimte, maar lenen jullie geregeld aan andere instellingen en ben je geïnteresseerd in wat zij doen op dit gebied? Dan willen we je graag vragen onze korte enquête in te vullen. De uitkomst geeft een beeld van waar Nederlandse instellingen staan in de ontwikkeling naar een duurzamer tentoonstellingsklimaat. Invullen kost max. vijf minuten afhankelijk van je antwoorden. Ben je niet in dienst bij een instelling, maar werk je regelmatig freelance voor instellingen zou je deze enquête dan willen doorsturen naar deze opdrachtgevers? We proberen zoveel mogelijk grote en kleine instellingen te bereiken. Ook landhuizen en kastelen. De enquête sluit op 30 september!

LINK NAAR ENQUETE

Deze enquête is een initiatief van het Nationaal Archief (NA). Het NA werkt aan de verduurzaming van de organisatie. Een van de aanpassingen die het archief wil gaan doorvoeren, is een aanpassing in de klimaatinstallatie van de depots. Het klimaat wordt niet meer geregeld op setpoint (18˚C/50% RV), maar zal gaan meebewegen met de seizoenen binnen een vooraf vastgestelde bandbreedte (13-22˚C/ 35-60% RV). Belangrijk hierbij is dat gestuurd zal worden op langzame fluctuaties zodat objecten de tijd hebben zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit is in lijn met de onlangs gepubliceerde klimaatverklaring voor erfgoedorganisaties.

Ook in onze tentoonstellingsruimte gaat het klimaat meebewegen met het seizoen. Als bruikleengever zullen we onze bruikleeneisen daarom aanpassen zodat ook lenende instellingen meer ruimte hebben om af te wijken van een klimaatregeling op setpoint.

Wij verwachten dat ruimere klimaatomstandigheden voor de meeste objecten in onze collectie, voornamelijk papier, geen tot minimale schade veroorzaken. Toch hebben ook wij kwetsbare objecten (perkament, fotografische materialen) die vragen om maatwerkoplossingen. Hetzelfde geldt voor kwetsbare objecten die wij lenen van andere instellingen. Wanneer we als bruikleennemer ons klimaat niet langer regelen op setpoint, wordt het mogelijk lastiger tegemoet te komen aan bruikleengevers die een constante temperatuur en RV eisen.

In de voorbereiding van onze plannen voor een duurzamer tentoonstellingsklimaat hebben we meerdere gesprekken met  collega-instellingen gevoerd. Telkens opnieuw kwamen we tot de conclusie dat die dialoog met collega’s in andere instellingen noodzakelijk is. Het bruikleenverkeer tussen culturele instellingen vindt immers in eerste instantie plaats op basis van het vertrouwen dat we even goed voor elkaars objecten zorgen als we zouden doen voor onze eigen collectie.

Daarom is het fijn te weten waar andere culturele instellingen staan in deze ontwikkeling en waaraan de culturele sector behoefte heeft als het gaat om het verruimen van het tentoonstellingsklimaat. Vandaar deze korte enquête!

We zullen de uitkomsten van de enquête anoniem verwerken in een presentatie op het congres van de internationale vereniging voor boek- en papierrestauratoren (IADA) in Halle in oktober. Uiteraard zullen we de uitkomsten ook delen met alle deelnemers aan deze enquête.

Het is mogelijk de enquête anoniem in te vullen, maar we willen wel graag weten welke instellingen de enquête hebben ingevuld om dubbele inzendingen te voorkomen. Natuurlijk kan je ook aangeven dat je op de hoogte gehouden wilt worden. Persoonsgegevens en gegevens die kunnen worden herleid naar een persoon gebruiken we alleen voor het verwerken van de enquête en het communiceren van de resultaten en bewaren we niet langer dan nodig. Zie hiervoor het privacy beleid van het Nationaal Archief.

We zien je antwoorden graag tegemoet. Alvast hartelijk bedankt voor je tijd!

Vriendelijke groet,

Aafke Weller en Alexandra Nederlof (afdeling Collectie Nationaal Archief)