AANKONDIGING werkgroep BPF

Praktische Perkamentrestauratie Reviewdagen

Datum: 1e dag: vrijdag 16 februari 2018

             2e dag: vrijdag 16 maart 2018

 De perkamentgroep organiseert 2 dagen waarin we collega’s bij elkaar willen brengen om onze gezamenlijke kennis op het gebied van perkament met elkaar te delen. Eind 2015 verstuurden we de enquête “Restauratie aan (onderdelen van) perkamenten objecten” aan de voormalige BPF-leden onder de collega’s. Daarop ontvingen wij 11 ingevulde enquêtes retour. Deze beperkte respons zal zeker geen evenwichtig beeld geven van wat voor restauratoren in Nederland de perkamentrestauratie tegenwoordig inhoudt, de methoden die ze (nog) toepassen, welke problemen ervaren worden met bekende en gebruikte methoden en waar wensen voor verdere verdieping liggen.

Op basis van een aantal onderwerpen die uit de enquête naar voren kwamen en onze eigen ervaring, bereiden we nu deze twee dagen voor. We duiken gezamenlijk de praktijk in. Door samen te werken hopen we goede gesprekken en levendige discussies op gang te brengen tussen collega’s. Daarnaast zullen we door middel van de socratische methode een discussie voeren over behandelingen en situaties waarin wij ons zeker voelen, waar onze twijfels zitten en hoe wij omgaan met deze twijfels. De dagen staan nadrukkelijk open voor alle collega’s ongeacht het niveau van kennis en ervaring met perkament. Dus schroom niet!


Dag 1: Atelierpraktijk
Tijd: vrijdag 16 februari 10:00 – 17:00u
Locatie: Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199, Utrecht

Programma:

                                              

Introductie                                                                                       Herre de Vries

Deze eerste dag gaan we met elkaar aan de slag. We keren samen terug naar onze atelierpraktijk en bekijken vezels, bevochtigen en vlakken perkament, zetten het op en repareren aan boekbanden. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er maximaal vier groepen van vier deelnemers gevormd. Er zijn 4 verschillende “stations” waar de deelnemers steeds een ander facet van perkamentbehandeling uitvoeren en ervaren. Elke groep doorloopt deze gezamenlijk en er zal tijd zijn ervaringen, ideeën en meningen te delen met alle aanwezigen.

 

Ochtendsessie 10:15 – 13:00u          2 stations bezoeken

Lunch 13:00 – 13:45u

Middagsessie 13:45 – 17:00u            2 stations bezoeken

  

Station 1         Perkament vlakken                                       Elly Pouwels

Hoe vlak je perkament; hoeveel vocht/water/ oplosmiddel/andere middelen gebruik je hiervoor en wat voor invloed heeft dat op het resultaat?

Station 2         Vezels bekijken                                             Herre de Vries

Onderscheiden van dwarsdoorsnedes van leer en perkament, perkament(vezels) prepareren om ze onder de microscoop te bekijken en het gedrag in water te observeren.

Station 3         Perkament vlak exposeren                           Eliza Jacobi

Er zijn verschillende technieken om perkament op te zetten voor exposities, transport en depot. Wanneer gebruiken we welke techniek en waarom?

Station 4         Perkament boekbandschade herstellen        Natasha Herman

Lijmen en perkament op beweegbare delen, welke keuzes maak je daarin?

 

 

Dag 2: Perkament Kennissessie

Tijd: vrijdag 16 maart 10:00 – 17:00u

Locatie: UB Leiden

 

Ochtendsessie 10:15 – 13:00u                                                                      Ernst Spek, (gast)

Deelnemers werken aan casussen die worden gepresenteerd door professionals uit het veld. Iedere casus betreft een specifieke perkament-conserveringsproblematiek. Aan het publiek worden twee mogelijke behandelingswijzen voorgelegd. In duo’s wordt u vervolgens uitgedaagd om te pleiten voor een van de behandelingswijzen en uw voorstel aan uw collega’s voor te leggen. Vervolgens is er een geleid vraaggesprek waarin we op socratische wijze ontrafelen op grond van welke ervaringen de keuze is gemaakt.

 

De sessie is ontwikkeld met behulp van trainingsontwikkelaar Ernst Spek. Het doel van de ochtend is om te ontdekken hoe we de keuze voor een behandelwijze onderbouwen. Vragen verschillende contexten om verschillende behandelingen? Is de keuze om iets wel of niet te doen altijd gebaseerd op onderbouwde kennis? Door deze vragen actief aan de orde te laten komen werken we aan een brede gezamenlijke kennisbasis voor onze professie.

 

Lunch 13:00 – 14:00u

Middagsessie 14:30– 17:00u

Locatie: UB Leiden

 

Rondleiding: perkament collectie

 

Kosten:

RN BPF Leden:          €40,– (incl. lunch, koffie en thee) voor beide dagen.*

Niet RN BPF Leden:  €95,– (incl. lunch, koffie en thee) voor beide dagen.*

*Het is niet mogelijk om slechts één van de twee dagen deel te nemen.

Maximaal aantal deelnemers: 16

 

Registratie:

Per mail bij Elly Pouwels:  e.pouwels@hetutrechtsarchief.nl

i.v.m. het beperkt aantal plaatsen is snel reageren aan te bevelen.

 

Organisatie door de perkamentgroep RN

Herre de Vries

Eliza Jacobi

Elly Pouwels

Natasha Herman