Au Courant

Au courant is het verenigingsblad van Restauratoren Nederland. Het wordt door en voor de leden gemaakt en bevat de meest actuele informatie over ons vakgebied.

Au courant is het verenigingsblad van Restauratoren Nederland. Hierin worden nieuwe ontwikkelingen binnen conservering en restauratie besproken: nieuws van binnen en buiten de vereniging, tips en trucs met betrekking tot restauratiegereedschap, verslagen van congressen en workshops, interviews met restauratoren en artikelen over restauraties en objecten. De Au Courant komt 2 tot 4 keer per jaar uit.

Au Courant 16 (2018)

Au Courant 15 (2017)
Au Courant 14 (2017)
Au Courant 13 (2016)
Au Courant 12 (2016)
Au Courant 11 (2016)

Insturen kopij

Reacties en kopijen kunnen gestuurd worden naar:
info@restauratoren.nl

De redactie bestaat uit:
Marjan de Visser
Marya Albrecht