Au Courant

Au courant is het verenigingsblad van Restauratoren Nederland. Het wordt door en voor de leden gemaakt en bevat de meest actuele informatie over ons vakgebied.

Au courant is het verenigingsblad van Restauratoren Nederland. Hierin worden nieuwe ontwikkelingen binnen conservering en restauratie besproken: nieuws van binnen en buiten de vereniging, tips en trucs met betrekking tot restauratiegereedschap, verslagen van congressen en workshops, interviews met restauratoren en artikelen over restauraties en objecten. De Au Courant komt 2 tot 4 keer per jaar uit.

Au Courant 14 (2017)
Au Courant 13 (2016)
Au Courant 12 (2016)
Au Courant 11 (2016)

Leidraad voor het aanleveren van kopij

Hier kun je binnenkort de leidraad voor het aanleveren van kopij downloaden

Vorige edities van Au courant

Hier kun je binnenkort vorige edities van de au courant inzien (alleen toegankelijk voor leden)

Insturen kopij

Reacties en kopijen kunnen gestuurd worden naar:
aucourant@restauratoren.nl

De redactie bestaat uit: Marya Albrecht, Ewout Koek, Nancy Knaap, Marjan de Visser, Vincent van Drie