Educatiefonds

Het educatiefonds biedt de leden van Restauratoren Nederland de mogelijkheid een subsidie te ontvangen voor het uitbreiden van hun kennis door het bijwonen van een conferentie, cursus of symposium.

Leden kunnen bij het educatiefonds een financiële bijdrage aanvragen voor een activiteit in het kader van permanente educatie, bijvoorbeeld voor een conferentie, cursus of symposium.

Het fonds vergoedt, indien de aanvraag wordt goedgekeurd, de contributie voor de activiteit, en reis- en verblijfskosten. Het RN-educatiefonds draagt maximaal 50% van het totaal van deze kosten bij, met een plafond van €500,- per aanvraag. Voorwaarde bij het aanvragen van een bijdrage is dat de aanvrager zijn nieuw opgedane kennis zal delen met de rest van de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld door het schrijven van een artikel voor de Au Courant en/of door een presentatie, lezing of demonstratie.

Het RN Educatiefonds heeft een tweeledig doel: een lid krijgt door middel van een bijdrage in de kosten de kans om zijn/haar kennis te vergroten en geeft die kennis in de vorm van een artikel of lezing door. Zo leren we van elkaar!

Het RN Educatiefonds heeft een jaarlijks budget van maximaal €5000,-. Niet iedere aanvraag kan daarom gehonoreerd worden. Het bestuur zal elke aanvraag uitvoerig wegen. De aanvragen zullen getoetst worden op: de mate waarin nieuwe kennis wordt opgedaan, relevantie voor de beroepspraktijk van de restaurator, en de mate / manier waarop opgedane kennis wordt overgedragen aan vakgenoten (binnen RN).

Zie voor de voorwaarden en procedure het Infoblad Educatiefonds.
Gebruik voor een aanvraag het EDUCATIEFONDS AANVRAAGFORMULIER.

De aanvraag kan gemaild worden naar info@restauratoren.nl.

Coördinatie van het educatiefonds: Martine Posthuma de Boer en Nancy Knaap.