Agenda ALV 24 mei 2016

Een belangrijk punt op de agenda is de goedkeuring (middels stemming) van de ethische richtlijnen van RN. Ook zullen het jaarverslag en de jaarrekening 2015 worden gepresenteerd.

Wij zijn te gast bij het Sint Lucas College bij de opleiding tot decoratie- en restauratieschilder. Voorafgaand aan de ALV krijgen wij een rondleiding, met aansluitend een presentatie van de beroeps- en competentieprofielen binnen de opleiding.

Sint Lucas Opleidingen, Burgakker 17, 5281 CH Boxtel

PROGRAMMA:
14.45 uur Inloop
15.00 uur Rondleiding gebouw en opleiding
16.00 uur Presentatie door Sint Lucas over beroeps- en competentieprofielen
17.00 uur Netwerken, met hapje en drankje
18.00 tot 19.30 uur ALV Restauratoren Nederland

AGENDA ALV:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen ALV 25 november 2015
4. Jaarverslag 2015
5. Jaarrekening 2015
6. Begroting 2016
7. Presentatie Ethische Richtlijnen
8. Stemmen over ethische richtlijnen
9. Wat er verder nog ter tafel komt
10. Afsluiting

Op de website staan de volgende relevante documenten klaar:
• agenda van de ALV
• notulen van de vorige ALV (25-11-2015)
• jaarverslag RN 2015
• jaarrekening RN 2015 en begroting 2016
• de ethische richtlijnen
• machtigingsformulier voor goedkeuring ethische richtlijnen

Na inloggen op www.restauratoren.nl zijn de bijlagen te vinden onder DASHBOARD en vervolgens DOCUMENTEN (rechts onder aan de pagina) of https://www.restauratoren.nl/documenten/

Wij hopen u allen de 24ste te zien!