Annulering ALV

  • Datum26-08-2020
  • Tijd19:30 - 21:30
  • Adres
    • niet van toepassing
    • Onbekend 1
    • Amsterdam
Routebeschrijving

Beste leden,

Tot onze spijt zien wij ons als bestuur genoodzaakt de ALV die gepland staat voor woensdag 26 augustus 2020, in zijn huidige digitale vorm te moeten annuleren. Wij hebben besloten over te gaan op een fysieke ALV in november. De datum wordt binnenkort gecommuniceerd.

De reden voor het last-minute besluit om de ALV in fysieke vorm te willen laten plaatshebben, is dat wij hebben opgevangen dat er onder leden een mate van onvrede bestaat over de huidige koers die het bestuur vaart. Echter hebben wij als bestuur relatief weinig tot geen vragen of feedback ontvangen via officiële wegen, zoals per email. Bovendien wordt er door de kascommissie geen advies tot decharge verleend vanwege een incomplete financiële administratie. Daarnaast is ook, ondanks de laagdrempeligheid van een digitale ALV, de opkomst dit jaar relatief laag.

Wij vinden het als bestuur ontzettend belangrijk dat de zorgen onder onze leden wel gehoord worden, en dat wij een koers varen waar de leden zich in kunnen vinden. Besluitvorming op een ALV hoort representatief voor het ledenbestand te zijn. Bij deze doen wij daarom een oproep aan alle leden van Restauratoren Nederland om zich te laten horen over zaken die hen aangaan over de huidige koers. Het is nodig om helder inzicht te verkrijgen in wat er speelt.

Omdat wij er in het huidige klimaat als bestuur niet meer van overtuigd zijn dat de beste manier om samen beslissingen te maken, via een digitale ALV is, willen wij met zoveel mogelijk van jullie het gesprek aangaan in een ALV waarbij bestuur en leden face to face interactief kunnen communiceren. Op deze manier kunnen wij jullie echt horen en te woord staan. Uiteraard zal deze ALV georganiseerd worden volgens de geldende coronamaatregelen om iedereens gezondheid te waarborgen.

In afwachting van de vervangende fysieke ALV hopen we alvast concrete input van jullie te mogen krijgen. Bij deze doen wij daarom een oproep aan alle leden van Restauratoren Nederland om zich te laten horen over zaken die hen en ons aangaan, over de huidige koers en wat je vindt van wat er in praktijk wordt gebracht.  Positief, negatief, dat maakt niet uit;
Meld het ons want wij willen een helder inzicht verkrijgen in wat er speelt.

Afhankelijk van de feedback die het bestuur ontvangt en de mate van onvrede die er onder de leden speelt, zal een aantal bestuursleden overwegen om hun bestuursfunctie neer te leggen.

Omdat de ALV van 2020 door omstandigheden relatief laat in het jaar plaatsvindt, zal het bestuur tot de instemming van de leden op de ALV, enkel functioneren als waarnemend bestuur, en belangrijke beleidsmatige beslissingen open houden voor het ingestemde bestuur na de ALV.

De vragen die wij hebben ontvangen naar aanleiding van onze digitale ALV, zullen wij beantwoorden en deze week publiceren op de website.

Wij hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, en hopen op een open dialoog met zoveel mogelijk van jullie.

Groet,

Bestuur Restauratoren Nederland