Algemene Ledenvergadering Restauratoren Nederland

  • Datum26-08-2020
  • Tijd19:30 - 21:30
  • Adres
    • niet van toepassing
    • Onbekend 1
    • Amsterdam
Routebeschrijving

Het bestuur van Restauratoren Nederland heeft d.d. 29 april 2020 het besluit genomen om op basis van noodwet, aangenomen door de 1e kamer, de ALV digitaal vorm te gaan geven.
De voorbereiding hiertoe neemt enige tijd in beslag, derhalve maken wij tevens gebruik van de mogelijkheid om de ALV ná 30 juni te beleggen.

Regulier dient het bestuur voor 30 juni jaarlijks alle documentatie (jaarverslag, jaarrekening – begroting enzovoorts) te presenteren echter is het besluit genomen de ALV op woensdag 26 augustus 2020, digitaal te laten plaatsvinden.

Hierover worden alle leden te zijner tijd nader geïnformeerd.

Graag verzoeken wij iedereen de digitale ALV reeds te reserveren in de agenda.
We hopen op een grote opkomst met deze digitale ALV, waarbij tevens over een aantal zaken gestemd zal moeten worden.