ALV Restauratoren Nederland

 • Datum17-11-2020
 • Tijd20:00 - 21:30
 • Adres
  • ONLINE
  • niet van toepassing 1
  • ONLINE
Routebeschrijving

Gezien de huidige corona maatregelen dienen wij onze ALV alsnog online te organiseren.

Hij zal plaatsvinden op dinsdag 17 november 2020, om 20:00 uur.

Alle leden hebben per e-mail de inloggegevens voor het online portal ontvangen. Wij zullen werken met het platform van SkillsTown.
Op dit platform kun je de ALV online bekijken en de stukken inzien. Vanwege de digitale vorm is het praktisch niet mogelijk om tijdens de uitzending vragen te stellen. Daarom verzoeken we je eventuele vragen vooraf in te sturen. Vragen kunnen worden verstuurd via info@restauratoren.nl.

Jouw inloggegevens voor het online portal
Ga naar academieportal.nl/restauratoren-nederland en log in met je e-mailadres waarop je deze mail ontvangt en het wachtwoord: RN2020!
* let op; in verband met de wetgeving AVG dien je zelf een nieuw wachtwoord voor de inlog aan te maken. Om gebruik te kunnen blijven maken van het online portal verzoeken wij jullie dit wachtwoord goed te bewaren. Wij raden iedereen aan om voor 17 november reeds 1 maal in te loggen. A
ls het wachtwoord niet werkt vraag je via de knop “wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord aan. Je ontvangt dan een e-mail waarmee je het wachtwoord zelf kan herstellen. 

 Al onze leden kunnen deelnemen aan de digitale ALV. 

We verzoeken leden om voor 12 november aanstaande aan te geven of je aanwezig zult zijn via info@restauratoren.nl. Met bovenstaande inloggegevens kán je inloggen. Alle documentatie staat zichtbaar alsmede de link om online deel te nemen aan de ALV.

Bij een online ALV is er de mogelijkheid om vooraf vragen over de stukken in te sturen. Dit kan tot vrijdag 13 november 2020, 09:00 uur. Vragen over de stukken mogen verstuurd worden naar info@restauratoren.nl. Tijdens de ALV kunnen geen inhoudelijke vragen over de stukken gesteld worden. Ook kan er geen amendering van de stukken/voorgenomen besluiten plaatsvinden.

Hieronder nog wat punten die van belang zijn;

 • Er is een mogelijkheid voor een live chat tijdens de ALV online. Gebruik die alleen voor noodzakelijkheden.
 • In deze online setting gaat het primair om een aantal besluiten te kunnen nemen, dus niet om een gedachtewisseling.
 • Een overzicht van ‘vraag en antwoord’ (op voorhand gestelde vragen m.b.t de stukken) vind je in onze ALV portal en op de website. Dit overzicht staat uiterlijk 17 november online zichtbaar. (Op de portal van de ALV én op de website van RN)
 • De definitieve versies van de stukken kun je vinden op de website van Restauratoren Nederland onder documenten. Ook zullen ze in de ALV portal zichtbaar zijn.
 • In de meegestuurde presentatie zie je over welke stukken gestemd kan worden.
 • Het moment van stemmen wordt duidelijk tijdens de online ALV aangegeven.
 • Kun je er niet bij zijn maar wil je toch je stem laten horen? Mail dan je stemming door via deze link. Het is belangrijk dat je duidelijk beschrijft over welke stemming het gaat. De antwoorden waaruit je kunt kiezen; Voor/tegen/onthouding.

Hieronder een aantal punten om rekening mee te houden;

 Zorg tijdens de online ALV voor stabiele internetverbinding.

 • Om te chatten meld je je aan als gast.
 • Na het stemmen kun je rechtsboven in het kader op het kruisje drukken dan verschijnt de chatfunctie weer.
 • Zet het webinar niet full screen, dan zie je de stem- en chatfunctie niet.
 • Tot slot, er zit soms 10 tot 20 seconden vertraging tussen de studio en wat je op jouw scherm ziet/hoort. Dat betekent dat wij soms – zeker bij het stemmen – even extra de tijd nemen.

Met het beleggen van de ALV 2020 zijn er voor het bestuur onvoorziene omstandigheden waar wij rekening mee willen houden. Het bestuur betreurt dat de communicatie met de kascommissie niet naar tevredenheid verloopt en wij hebben ons ingezet om vóór de leden een verslag te mogen ontvangen van de kascommissie haar bevindingen. De richtlijnen rondom een digitale ALV verschillen namelijk ten opzichte van een fysieke ALV.

We hebben het besluit genomen om de ALV alsnog digitaal te beleggen. Dit houdt in dat wij werken met SkillsTown via een Online portal. De mogelijkheid voor de kascommissie om in te bellen is helaas niet mogelijk. SkillsTown kan géén garantie geven dat dit technisch goed verloopt. Met die reden hebben wij zowel de kascommissie als de initiatiefnemers van de enquête verzocht om een video in te sturen waarin zij haar bevindingen presenteren.

Wij zijn ons bewust van onderstaande:
Met inbreng van de video van de kascommissie kunnen de resultaten als volgt zijn:
De ALV:

– geeft wel decharge, op basis van alle verstrekte gegevens

– geeft ons geen decharge

Wij zijn voornemens op basis van onze kennis en inzet voor de vereniging, om na opheldering van vragen door leden, voortgang te geven aan onze plannen voor de toekomst.

Daarnaast zijn wij Iris Broersma, Karin van der Lem en Pol Bruijs dankbaar voor hun initiatief om een enquête op te zetten en ná onze ALV in gespreksgroepen het dialoog met overige leden aan te gaan.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie graag 17 november aanstaande tijdens onze online ALV.

 

HET BESTUUR