Art Academy: biologische aantasting van erfgoed

  • Datum17-06-2021 - 18-06-2021
  • Tijd10:00 - 13:00
  • Adres
    • ONLINE
    • ONLINE 1
    • ONLINE
Routebeschrijving

Veel objecten in collecties zijn aantrekkelijk voor zowel schimmels als ongedierte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aantasting door insecten bijvoorbeeld een veelvoorkomend probleem is. Welbekend zijn de houtboorders. Vrouwelijke kevers zetten hun eitjes in openingen en kieren in het houtoppervlak. Deze eitjes komen uit en de larven boren gangen door het hout heen om zich te voeden. Het hout wordt zo steeds meer verzwakt. Als de larve volgroeid is knaagt hij zich naar het oppervlak van het hout om zich hier te ontpoppen tot een kever. Deze vliegt uit het hout en laat een uitvliegopening achter. Dit uitvliegen gebeurt vaak in het voorjaar of in de zomer. Andere gevreesde insecten zijn de zilvervisjes of papiervisjes, behorend tot de groep franjestaarten. De ‘visjes’ voeden zich graag met het organisch materiaal in uw collectie. Hiernaast zijn nog vele insecten die uw collectie kunnen aantasten, zoals tapijtkevers en motten. Wat te doen als u dergelijke insecten in een object treft? Daarnaast wordt ook de beheersing van groter ongedierte zoals muizen en ratten steeds ingewikkelder met het overheidsbesluit om gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door boeren en burgers te verbieden. Er dreigt hierdoor een ratten- en muizenplaag in Nederland over een paar jaar. Ook de zachte winters spelen een rol in de stijgende ratten- en muizenpopulatie. Welke maatregelen kunt u in uw collectiebeherende instelling nog wel nemen tegen dergelijk ongedierte?

Aantasting door schimmels is een ander veelvoorkomend probleem in collecties. Schimmels behoren tot de micro-organismen en vormen naast planten en dieren een apart rijk. Schimmels veroorzaken schade aan erfgoed door hun groei. Schimmels die op een oppervlak groeien, ontnemen het zicht op de onderliggende picturale laag. Schimmelaantasting kan resulteren in permanente schade, als ook een grotere vatbaarheid voor schimmelbesmetting in de toekomst. Bovendien kunnen schimmeldraden de structuur van het materiaal aantasten doordat ze er zich een weg doorheen banen. Schimmels breken het materiaal met behulp van enzymen af om voedingsstoffen aan het materiaal te kunnen onttrekken. Schimmels kunnen ook schade veroorzaken doordat ze tijdens hun groei zure uitscheidingsproducten en kleurstoffen in het materiaal achterlaten. Door deze zuren gaan anorganische materialen corroderen en etsen. Het is dus van uiterst belang om de ontwikkeling van schimmels zo veel mogelijk tegen te gaan.

De training zal uit verschillende modules bestaan:

Module 1: Schimmels, schadefenomenen en onderzoek
Module 2: Welke beesten knagen aan erfgoed en hoe worden ze gedetecteerd?
Module 3: Welke mogelijkheden zijn er na constateerde biologische aantasting?
Module 4: Casestudy: “Archief aangetast door schimmel én zilvervisjes”
Er wordt tevens een praktijkopdracht uitgevoerd.

Deze training is opgedeeld in 2 halve dagen
U kan zich registeren via mail: info.belgie@artsalvage.eu

Link naar LinkedIn pagina