Bijeenkomst voor leden van RN inzake het Restauratoren Register

  • Datum14-09-2019
  • Tijd10:30 - 14:00
  • Adres
    • De Zalen van Zeven
    • Boothstraat 7
    • Utrecht
Routebeschrijving

Vanaf 1 juli 2019 is het mogelijk om je aan te melden voor het Restauratoren Register. Op de informatiebijeenkomst over de inwerkingtreding van dit nieuwe register, afgelopen 29 juni in Utrecht, waren ongeveer 40 personen aanwezig.

Op de website www.restauratorenregister.nl is veel praktische en inhoudelijke informatie over het register te vinden.

Tijdens de bijeenkomst van 29 juni was er vooral kritiek over het verbinden van de ambachtelijke en de academische kant van het restauratorenvak. Die samen te brengen wordt als lastig realiseerbaar ervaren. De hoogte van de kosten en benodigde tijd die moet worden geïnvesteerd om geregistreerd te worden werd ook als bezwaarlijk gezien. En er bestond twijfel bij de aanwezigen of er in de markt van restauratoren voldoende draagvlak is voor het register in zijn huidige vorm.

Door ‘het keuren’ van de kandidaten wordt de suggestie gewekt dat een zekere kwaliteit onder de inmiddels ingeschreven Registerrestauratoren wordt gewaarborgd. Er bestaat bij het bestuur van RN en een deel van de leden zorgen over de kwaliteitswaarborging in het register. Het risico bestaat dat een aanzienlijk deel van het werkveld, uit de groep van meer ambachtelijk ingestelde restauratoren en ook de museumrestauratoren, zich niet in zullen laten registreren omdat zij het register als kwaliteitsmerk niet representatief achten waardoor het werkveld versnippert en het register niet kan functioneren.

De afgelopen jaren hebben veel van de museaal werkende en academische geschoolde restauratoren RN verlaten. Men voelt zich niet thuis bij de brede opzet die sinds 2014 is ontstaan. RN zoekt nu opnieuw aansluiting met die collega’s om toch hun belangen te kunnen blijven behartigen alsmede die van de ambachtelijke restauratoren om met elkaar het vak vooruit te helpen.

Nu fase 1, de eerste opzet en praktische totstandkoming van het register, is afgerond gaat fase 2 in werking waarin het register verder uitgewerkt zal worden. Zo moet de erkende bij- en nascholing die nodig is om in het register te blijven, nog verder uitgewerkt worden en wordt de kwaliteitswaarborging nog besproken. In de tweede fase schuiven ook nieuwe partijen aan. Zo heeft de UvA nu ook besloten zelf plaats te nemen in de begeleidingscommissie, waar eerder de onderwijsinstelling slechts indirect vertegenwoordigd was. Vanuit het bestuur van RN heeft Vincent van Drie, inmiddels oud-bestuurslid, nog steeds zitting in de begeleidingscommissie. RN heeft het voornemen om in de tweede fase ook Jazzy de Groot, zelfstandig schilderijenrestaurator en huidig bestuurslid van RN, voor te dragen om zitting te nemen in de begeleidingscommissie. Wij zetten daarbij in op de voltooiing van een register waarin alle restauratoren met verschillende achtergronden willen deelnemen om de best mogelijke conservering en restauratie van cultureel erfgoed te waarborgen.

RN constateert een zekere onvrede over de huidige stand van zaken onder leden en ex-leden. Het bestuur wil haar uitgangspunten voorleggen aan de RN-leden om het draagvlak voor het register te verkennen en opnieuw goed beargumenteerd de vereniging haar taken in de Begeleidingscommissie te laten vervullen.

Zet 14 september alvast in je agenda en laat je stem horen!

Graag inventariseren wij of je 14 september aanwezig bent. Voor het inventariseren verzoeken wij iedereen bijgaand formulier in te vullen.

Het Bestuur
Restauratoren Nederland