Congres Collectietoegankelijkheid

  • Datum02-12-2019
  • Tijd12:30 - 16:00
  • Adres
    • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
    • Smallepad 5
    • Amersfoort
Routebeschrijving

In de reeks bijeenkomsten Collecties & Musea is er maandagmiddag 2 december 2019 een congres over collectietoegankelijkheid. Het congres wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de directie Erfgoed en Kunsten (OCW) en de Museumvereniging en vindt plaats bij de RCE. U bent van harte uitgenodigd.

Hoe creëer je een groter publiek voor je collectie? Wat behelst de Code Bruikleenverkeer 2017 en hoe kunt u deze praktisch invullen? Welke clichés bestaan er in ons vakgebied en zijn deze te weerleggen? Wat kan aansluiting bij CollectieNederland u brengen? Zomaar wat onderwerpen die aan bod komen op deze middag.

Tijdens het congres gaan we, naast een plenair gedeelte, in deelsessies uit elkaar. Met als doel om elkaar te inspireren, kennis te delen en gezamenlijk nieuwe wegen te verkennen.
Inhoud van de deelsessie vindt u via deze link.

Het congres is met name bedoeld voor professionals werkzaam bij collectiebeherende instellingen, zoals musea, kastelen en overheden. We zien u graag op 2 december!