Interieurplatform/Kleurhistorisch platform

  • Datum17-09-2021
  • Tijd13:30 - 16:30
  • Adres
    • ONLINE
    • ONLINE 1
    • ONLINE
Routebeschrijving

Het thema van dit webinar is ‘Beleving van kleur in het interieur’.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen hoe interieurs er in het verleden hebben uitgezien kan onder meer kleurhistorisch onderzoek een essentiële bijdrage leveren. De kennis en onderzoeksmogelijkheden binnen kleurhistorisch onderzoek hebben zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld, zeker als dat vergeleken wordt met de stand van zaken bijv. 20 jaar geleden.

Bij kleur in het interieur wordt al snel gedacht aan kleurige verflagen, maar er is meer. Denk bijvoorbeeld aan de rol van interieurtextiel of papierbehangsels, maar ook aan de kleur en afwerking van materialen als hout en natuursteen.

Niet alleen de materialen zelf, maar ook het effect van dag- en kunstlicht op de beleving van kleur is in de meeste gevallen groot. En ook de schadelijke effecten van licht die onder meer verkleuring tot gevolg hebben. Worden waardevolle, kwetsbare interieuronderdelen hier voldoende tegen beschermd? In het verleden was men zich hier doorgaans zeer bewust van.

En wat zijn eigenlijk de psychologische effecten van kleur op een eigenaar, gebruiker of bezoeker? Een zelfde ruimte afgewerkt in een andere kleurstelling geeft een totaal andere beleving. De meeste mensen zijn zich daar niet van of weinig van bewust.

Aanmelden

Dit webinar is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail én daarbij de link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst. Bewaar deze bevestiging daarom goed tot het webinar!

Link naar informatie