Kennisbijeenkomst ‘Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid’

  • Datum19-03-2020
  • Tijd12:30 - 17:30
  • Adres
    • RCE
    • Smallepad 5
    • Amersfoort
Routebeschrijving

 

Dendrochronologisch onderzoek kan voor archeologen, restauratoren, musea, particuliere eigenaren van houten kunstobjecten en schilderijen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunsthandelaren en vele anderen unieke informatie opleveren. Het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, de dendrochronologie, is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Dendrochronologische datacollecties bevatten waardevolle informatie over bijvoorbeeld het klimaat en houttechnologie, het historische landschap en het gebruik daarvan, en de sociale economie. Het vastleggen, onderbouwen en delen van dendrochronologische gegevens is belangrijk voor ons cultureel erfgoed in publiek en particulier bezit.

Kennisbijeenkomst

Over de rijkdom aan kennis die dendrochronologisch onderzoek kan bieden, verzorgen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten gezamenlijk een kennisbijeenkomst. Nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens is het onderwerp. Ingegaan wordt op vragen als: ‘Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?’, ‘Hoe stel ik als eigenaar/opdrachtgever, archeoloog, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’, en ‘Welke kwaliteitseisen zijn te stellen aan de uitvoering van een dendrochronologische datering?’ Dit wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur. Afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist gepresenteerd en beschikbaar gesteld.

Laat u fascineren en ontmoet belangstellenden uit verschillende werkvelden in het cultureel erfgoed: archeologie, kunst en monumenten!

U kunt zich hier aanmelden. De bijeenkomst is gratis toegankelijk.

30 jan. Uitnodiging Dendrochronologisch onderzoek programma 19 maart 2020