Kleurhistorisch Platform 11 oktober 2018

  • Datum11-10-2018
  • Tijd13:30 - 17:00
  • Adres
    • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
    • Smallepad 5
    • Amersfoort
Routebeschrijving

Geachte lezer,

Met genoegen nodig ik u uit voor het Kleurhistorisch platform op donderdagmiddag 11 oktober bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Dit keer staan restauratieve ingrepen aan moderne muurschilderingen centraal.

De afgelopen 2 jaar is binnen het RCE kennisprogramma Erfgoed van de Moderne Tijd een aantal aspecten onder de loep genomen betreffende de restauratie van moderne muurschilderingen. De aandacht ging daarbij uit naar de benodigde kennisinfrastructuur en restauratiekwaliteit. Kortom welke informatie is nodig om een restauratieplan op te kunnen stellen en aan welke eisen zou een restauratie moeten voldoen om deze muurschilderingen een toekomst te geven? Verschillende casussen leverden veel nuttige informatie op.

Tijdens het platform op 11 oktober besteden we zowel aandacht aan de waardering van moderne muurschilderingen, de schildertechnieken waarmee zij zijn gemaakt, hun lot bij sloop en herbestemming, en de gebruikte restauratietechnieken.

Aanmelden via deze link.