Objectiviteit, subjectiviteit en smaak bij restauratiebeslissingen

  • Datum27-11-2019
  • Tijd09:00 - 17:00
  • Adres
    • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
    • Smallepad 5
    • Amersfoort
Routebeschrijving

Bij de voorbereidingen van restauraties doet men onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurwetenschappelijk onderzoek, zoals het bepalen van de samenstelling en de chemische toestand van materialen in een object. Maar het kan ook (kunst)historisch- en archiefonderzoek zijn naar context en intentie, of bronnenonderzoek naar bijvoorbeeld makelij en recepten. Er wordt zoveel mogelijk ‘objectieve’ informatie verzameld om een goede restauratiebeslissing te nemen. Inmiddels erkennen erfgoedprofessionals dat deze objectieve feiten interpretatie behoeven, waarbij onherroepelijk subjectieve oordelen een rol spelen. Vooral bij oudere objecten is dit het geval, als historische informatie gebrekkig is of wanneer natuurwetenschappelijke resultaten een onduidelijk beeld geven van de toestand van het object.

Vaak zijn vele partijen betrokken bij een restauratie, dus het belang van een gedegen onderbouwing van de restauratiebeslissing is groot. Maar als die onderbouwing zo degelijk is, waarom gaan discussies er dan nog steeds hard aan toe en worden er beslissingen genomen die toch omstreden zijn? Spelen andere factoren daarbij een rol? Andere belangen en waarden, of … smaak?

Op woensdag 27 november 2019 vindt er bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoeksbijeenkomst plaats. Dan onderzoeken we aan de hand van case studies hoe objectief of subjectief wij eigenlijk zijn bij discussies en beslissingen over de restauratie van objecten van cultureel erfgoed en hoe wij daar mee omgaan.

Link met aanvullende informatie

Nadere informatie
Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl