OKS-symposium De onzichtbare wereld : onderzoek van kunstnijverheid in het laboratorium

  • Datum29-10-2018
  • Tijd10:00 - 17:00
  • Adres
    • Stadsschouwburg De Harmonie
    • Ruiterskwartier 4
    • Leeuwarden
Routebeschrijving

Binnen de kunsthistorische discipline heeft technisch onderzoek de laatste jaren een grote vlucht genomen. Sensationele ontwikkelingen hebben tot bijzondere ontdekkingen geleid en er worden bevindingen gedaan die niet zo lang geleden nog onmogelijk leken. Steeds betere meetmethoden, microscopisch onderzoek naar samenstelling van materiaal en de mogelijkheden om door voorwerpen heen te kijken dragen hieraan bij.

Vernieuwend technisch kunsthistorisch onderzoek is meestal gericht op schilderijen. Ook op het gebied van kunstnijverheid staan de ontwikkelingen evenwel niet stil. Voorheen werden bestaande methodes van onderzoek alleen verbeterd, tegenwoordig brengt nieuw en andersoortig technisch onderzoek verrassende resultaten aan het licht die ‘de waarheid’ kunnen bevestigen, verklaren of zelfs geheel ontkennen.

Door dit vernieuwend technisch onderzoek binnen een aantal disciplines in de kunstnijverheid onder de loep te nemen, kunnen zowel kunsthistorici als belangstellenden grip krijgen op de ‘onzichtbare’ wereld van de kunstgeschiedenis. Vooral materiaalonderzoek biedt grote kansen, of het nu metaal, hout, textiel, papier, leer of keramiek is.

Het werk van technisch onderzoekers lijkt op dat van rechercheurs, die aan de hand van de kleinste details grote conclusies weten te trekken. Een spectaculair voorbeeld is het onderzoek naar een tiende-eeuws perkamenten handschrift: dankzij de aanwezigheid van bepaalde bacteriën werd het mogelijk om vast te stellen welke pagina’s het meest werden gelezen.

Verschillende sprekers zullen tijdens het symposium vertellen over hun onderzoek en laten concrete voorbeelden daarvan zien, steeds vanuit een kunsthistorisch perspectief. Zij delen de inzichten en de (on)mogelijkheden die er nu (nog) zijn en schetsen de kansen die zich in de toekomst kunnen aandienen.

Uiteraard roepen de nieuwe wegen ook vragen op. Krijgt kunsthistorisch onderzoek meer dan voorheen het karakter van ‘meten is weten’? Gaat de witte laboratoriumjas behoren tot de standaarduitrusting van een kunsthistoricus? Of blijft het menselijk oog in de wereld van de kunstgeschiedenis leidend?

Het symposium ‘De onzichtbare wereld, Onderzoek van kunstnijverheid in het laboratorium’ wordt georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting, de Afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+.

Link naar informatie & aanmelding