RN Event werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten

  • Datum13-03-2017
  • Tijd15:00 - 20:00
  • Adres
    • Universiteit Amsterdam
    • Hobbemastraat 22
    • Amsterdam
Routebeschrijving

De volgende bijeenkomst van de werkgroep restauratoren van uurwerken en wetenschappelijke instrumenten zal plaatsvinden op maandag 13 maart 2017 om 15.00 uur. We zijn dan te gast bij de opleiding Conservering en Restauratie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Rond 17:30 uur heet Gude & Meis Antique Clocks ons welkom en wordt het programma voortgezet.

Voor deze bijeenkomst is onderstaande agenda opgesteld.

UvA Hobbemastraat 22, Amsterdam
14:45-15:00 uur         –          Inloop en welkom
15:00-16:00 uur         –          Rondleiding langs de restauratie ateliers van de UvA
16:00-17:00 uur         –          “EDTA bij restauraties” – presentatie door Michiel Langeveld

Gude en Meis Antique Clocks, N
ieuwe Spiegelstraat 60, Amsterdam
17:30–18:00 uur         –          Ontvangst – koffie/broodje
18:00-18:30 uur         –           Mededelingen van de werkgroepleden en coördinatoren
18.30-19:15 uur          –          “Snekmachines in de 18e eeuw” – presentatie door Rob Memel
19.15-20:00 uur          –           Koffie / Einde programma
BELANGRIJK:
1) U dient zich vooraf aan te melden bij info@restauratoren.nl en VERMELD: “Werkgroep Restauratoren Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten. Dit in verband met het aantal beschikbare  plaatsen en het verzoek van de UvA om vooraf de namen door te geven.
2) Legitimatie bij de UvA is verplicht; vergeet deze niet mee te nemen op 13 maart.
3) Het eenmalig meenemen van een introducé (ook vooraf aanmelden!) is mogelijk. Vaste leden van de werkgroep hebben uiteraard voorrang in het geval de groepsgrootte wordt overschreden. Introducés die eerder hebben deelgenomen aan een bijeenkomst van de werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten en willen blijven deelnemen aan deze bijeenkomsten, dienen lid te worden van RN.

Nog geen lid van RN? De aanmelding verloopt eenvoudig door een bericht te sturen aan info@restauratoren.nl. Het onderschrijven van de RN-Ethische Uitgangspunten is voorwaarde voor het verkrijgen van het RN-lidmaatschap. Dit lidmaatschap kost slechts 80 euro per jaar (2016).

Graag ontmoeten wij u op 13 maart 2017!

Met vriendelijke groet,

Rob Memel en Jan Willem Pette