Studiedag over ‘De toekomst van het Rietveld Schröderhuis’

  • Datum08-12-2017
  • Tijd14:00 - 18:00
  • Adres
    • Centraal Museum
    • Agnietenstraat 1
    • Utrecht
Routebeschrijving

Centraal Museum Utrecht en TU Delft organiseren samen met de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) de studiedag ‘De toekomst van het Rietveld Schröderhuis’. Wij nodigen u hiervoor van harte uit; de studiedag vindt plaats op vrijdag 8 december a.s. in het Centraal Museum van 14:00 – 18:00. U kunt zich tot en met 1 december hiervoor inschrijven.

Het Rietveld Schröderhuis is in 1924 ontworpen door Gerrit Th. Rietveld (1888-1964) in opdracht van mevrouw Truus Schröder-Schräder (1889-1985), als woonhuis voor haar en haar drie jonge kinderen. Mevrouw Schröder had zeer uitgesproken ideeën over het moderne gezin, de opvoeding van haar kinderen en over een daarbij passende manier van wonen. Ze wilde een flexibel huis, dat met de loop der jaren zou kunnen ‘meegroeien’ met de veranderende behoeftes van haar gezin. Het huis, dat bekend staat en beroemd is als architectonische uiting van het gedachtegoed en de ontwerpopvattingen van De Stijl, is evenzeer de uitdrukking van de persoonlijke levenshouding en wensen van zijn opdrachtgeefster.
Mevrouw Schröder bleef tot haar dood wonen in het huis, dat mettertijd ook enkele veranderingen en verbouwingen had ondergaan. In de jaren zestig liet het onderhoud zeer te wensen over en kwam de noodzaak van een ingrijpende restauratie steeds dichterbij. In 1974 werd begonnen met de restauratie van het exterieur. Het interieur volgde na de dood van mevrouw Schröder. Beide restauraties zijn uitgevoerd door Bertus Mulder (geb. 1929), en daarbij is ervoor gekozen om zoveel mogelijk terug te gaan naar de oorspronkelijke staat. Het herstellen van het oorspronkelijke concept was daarbij belangrijker dan het tonen of respecteren van de geschiedenis van het huis en zijn bewoning.

TU Delft doet in opdracht van het Centraal Museum Utrecht en gefinancierd door The Getty Foundation onderzoek naar de restauraties van Mulder. Tevens wordt technisch onderzoek gedaan aan het huis, met het oog op het museale gebruik, zijn mogelijkheden en de eventuele beperkingen. Tijdens de studiedag worden diverse aspecten van deze onderzoeken belicht en wordt er vooruit gekeken naar de toekomst van het Rietveld Schröderhuis als museumwoning, en nieuwe presentatiemogelijkheden. Met bijdragen van dr. Marie-Thérèse van Thoor, drs. Natalie Dubois, dr. Barbara Lubelli, Prof.ir. Wessel de Jonge, ir. Harriën van Dijk, dr. Freek Schmidt en anderen.

De KNOB is bijzonder verheugd dat de studiemiddag dit keer kosteloos aan onze leden kan worden aangeboden dankzij de gastvrijheid van het Centraal Museum en de samenwerking met de TU Delft (in dit kader in het bijzonder het project Colour, Form and Space. Rietveld Schröder House challenging the Future mede-gefinancierd door the Getty Foundation).

Programma: volgt nog op www.knob.nl
Locatie: Centraal Museum Utrecht
Tijd: 14.00 – 18.00
Deelname: gratis voor KNOB-leden

U kunt zich t/m 1 december 2017 inschrijven voor de studiedag.

Overige informatie kunt u vinden op www.knob.nl of door een mail naar info@knob.nl te sturen.