Workshop juridische aspecten voor restauratoren

  • Datum28-06-2016 - 29-06-2016
  • Tijd9.00 - 17.00
  • Adres
    • Ateliergebouw
    • Hobbemastraat 22
    • Amsterdam
Permanente educatie UvA Routebeschrijving

Deze workshop is onderdeel van de universitaire postmaster-opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed bij de Universiteit van Amsterdam.

Programma (volgorde onder voorbehoud)
Dag 1:
Introductie
Beeldrecht en auteursrecht en persoonlijkheidsrechten
– algemeen
– afbeeldingen op websites (bijv. van musea)
– afbeeldingen van restauratie van objecten van derden
– documentatie- publicatie
– persoonlijkheidsrechten kunstenaar
-‘auteursrecht’ op uitvinding nieuwe restauratiemethode
– Professionalisering, restauratie en ethiek
– restauratie op verzoek van opdrachtgever leidt (onterecht) tot andere kunstenaar
– UNESCO-verdrag en dergelijke en restauratiepraktijk
– juridische positie restaurator
– APEL

– Casuïstiek, met onder andere aandacht voor:
– Sixtijnse Kapel, zaak Goldreyer en een ‘eenvoudig’ object

Dag 2:
Organisatie van het eigen bedrijf
algemeen
rechtsvorm bedrijf
opdrachtnemerschap: Burgerlijk Wetboek
internationale klanten (welk recht, etc.)
samenwerking
personeel, VAR
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
ARBO
Algemene Voorwaarden
algemeen
hoe te hanteren
waar bestaan ze uit
verjaringstermijnen
werking bij opdracht van overheid
garanties
het gaat mis met een project: klachtenprocedure RN, mediation
Casuïstiek inzake Algemene Voorwaarden
Rollenspel
Afsluiting en evaluatie

Data
De workshop wordt gegeven op 28 en 29 juni 2016 van 9:00 tot 17:00 uur.

Locatie
De workshop wordt gegeven in het Ateliergebouw, Hobbemastraat 22 in Amsterdam. Meer informatie: http://www.uva.nl/over-de-uva/de-uva-in-amsterdam/locaties/content/externe-locaties/ateliergebouw-rijksmuseum.html

Prijs
€ 275,00 inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunches. De workshop is vrijgesteld van BTW. Als u zich tegelijkertijd aanmeldt voor de workshop ‘Aanbestedingen’ (30 juni en 1 juli) is de totaalprijs voor beide workshops € 500,00.

Doelgroep
Restauratoren en professionals uit aanverwante disciplines.

Aantal deelnemers
Aan de workshop kunnen (naast 8 deelnemers aan het post-mastertraject) maximaal 5 personen deelnemen.

Docent
Antoon Ott heeft kunstgeschiedenis en rechten gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na zijn studie werd hij directeur van de Stichting NedArt, platform voor het bevorderen van de ondersteuning en ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Na hier acht jaar gewerkt te hebben heeft hij het bedrijf Artilaw opgericht, een adviesbureau dat alle vraagstukken behandelt op het snijvlak van kunst, cultuur en recht. Hiernaast bekleedt hij verschillende nevenfuncties op het gebied van kunst en cultureel erfgoed. Zie ook www.artilaw.nl.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door ons voor 1 juni 2016 per e-mail of post een ondertekend inschrijfformulier toesturen (adressen staan op het registratieformulier). Na aanmelding zenden wij u verdere informatie over o.a. de betaling. Na ontvangst van de betaling staat u definitief ingeschreven.

Nadere informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Angèle Goossens (coördinator permanente educatie) en Nienke Besijn (secretaresse permanente educatie), via e-mail pe-CenR@uva.nl en telefoon: 020 525 2015.