Algemene Ledenvergadering 24 mei 2016

Sint Lucas Opleidingen, Burgakker 17, Boxtel

Wij zijn te gast bij het Sint Lucas College te Boxtel, bij de opleiding tot decoratie- en restauratieschilder.

Op 24 mei 2016 houden wij onze halfjaarlijkse ALV, ditmaal in Boxtel. Wij zijn te gast bij het Sint Lucas College bij de opleiding tot decoratie- en restauratieschilder. Voorafgaand aan de de ALV krijgen wij een rondleiding, met aansluitend een presentatie van de beroeps- en competentieprofielen binnen de opleiding.

Het programma:
14.45 uur inloop
15.00 uur rondleiding gebouw en opleiding
16.00 uur Presentatie door Sint Lucas over beroeps- en competentieprofielen
17.00 uur Netwerken, met hapje en drankje
18.00 tot 19.30 uur ALV Restauratoren Nederland

Aanmelden kan via:
Aan/afmelden Algemene Ledenvergadering 24 Mei 2016

Op de website staan de volgende relevante documenten klaar:
• agenda van de ALV
• notulen van de vorige ALV (25-11-2015)
• jaarverslag RN 2015
• jaarrekening RN 2015 en begroting 2016
• de ethische richtlijnen
• machtigingsformulier voor goedkeuring ethische richtlijnen

Na inloggen op deze site zijn de bijlagen te vinden onder DASHBOARD (rechtsboven) en vervolgens DOCUMENTEN of https://www.restauratoren.nl/documenten/

Wij hopen u allen de 24ste te zien,

Hartelijke groeten,
Het bestuur van Restauratoren Nederland.