Algemene voorwaarden

 

1. Privacy statement

Restauratoren Nederland hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Restauratoren Nederland Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door de toegang tot en het gebruik van deze Restauratoren Nederland Website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden voor de behandeling van gegevens zoals deze in dit statement wordt beschreven.

 

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Restauratoren Nederland verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Restauratoren Nederland verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten. Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Restauratoren Nederland. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Restauratoren Nederland om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Restauratoren Nederland Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaar maakt via de Restauratoren Nederland openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Restauratoren Nederland leest geen van uw privé online communicaties.

Restauratoren Nederland raadt u aan de privacy verklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Restauratoren Nederland zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Restauratoren Nederland is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Restauratoren Nederland en aan Restauratoren Nederland gerelateerde Websites.

 

Gebruik Persoonsgegevens

Restauratoren Nederland verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Restauratoren Nederland Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Restauratoren Nederland gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Restauratoren Nederland en haar relaties. Restauratoren Nederland kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Restauratoren Nederland verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Restauratoren Nederland kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Restauratoren Nederland gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om aan u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Restauratoren Nederland, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Restauratoren Nederland gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Privacybeleid

Restauratoren Nederland houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in Restauratoren Nederland, om te bepalen welke Restauratoren Nederland services het meest populair zijn. Deze data kunnen worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Restauratoren Nederland naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Restauratoren Nederland zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Restauratoren Nederland of de site; (b) om de rechten of eigendom van Restauratoren Nederland te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Restauratoren Nederland, of het bezoekende publiek te beschermen.

 

Gebruik van Cookies

De Restauratoren Nederland Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein welke u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina.

Bijvoorbeeld, als u Restauratoren Nederland pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Restauratoren Nederland site of services, zal de cookie Restauratoren Nederland helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Restauratoren Nederland Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Restauratoren Nederland kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Restauratoren Nederland services of Websites die u bezoekt.

 

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Restauratoren Nederland stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Restauratoren Nederland stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

 

Wijzigingen Verklaring

Restauratoren Nederland zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs en klantenfeedback te reflecteren. Restauratoren Nederland raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Restauratoren Nederland uw informatie beschermt.

 

Contact Informatie

Restauratoren Nederland heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Restauratoren Nederland niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Restauratoren Nederland via info@restauratoren.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

 

2 Disclaimer/Beperking van aansprakelijkheid

 

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

RN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal RN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Restauratoren Nederland (RN) kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze website.

RN is evenmin aansprakelijk voor de inhoud of de activiteiten in de blogs en groepen.

 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, verzoeken wij u contact op te nemen met de beheerder via info@restauratoren.nl

 

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. RN geeft geen garanties op de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

RN kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur en dergelijke van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. RN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

3. Copyright/Intellectuele eigendomsrechten

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

 

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Restauratoren Nederland (RN) of aan derden waarmee RN daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

De website van Restauratoren Nederland is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.restauratoren.nl.
Informatie over het verkrijgen van aanvullende rechten voor gebruik van het gelicenseerde werk info@restauratoren.nl