ALV van RN op 5 april 2017 tijdens het ErfgoedEvent in Den Bosch

Komt allen!

Op 5 april 2017 houden wij onze jaarlijkse ALV, ditmaal in Den Bosch tijdens het ErfgoedEvent. U bent van harte welkom.
Graag vooraf aanmelden via: Aan/afmelden Algemene Leden Vergadering 5 april 2017
Dan sturen wij u een gratis entree.

Binnenkort zit de bestuurstermijn van Annemieke Heuft, Femke van der Knaap  en Merel Lantman erop. Tijdens de ALV zullen we drie nieuwe bestuursleden kiezen. Kandidaatbestuursleden zullen zich presenteren, en door middel van een stemming zullen drie van hen worden gekozen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen dan is er een machtigingsformulier beschikbaar om toch aan de stemronde deel te kunnen nemen. U vindt die eveneens op de website.
Na inloggen op www.restauratoren.nl te vinden onder documenten (rechtsonder).

Wij zijn als Restauratoren Nederland aanwezig  op het ErfgoedEvent om onze vereniging te promoten. Op de eerste beursdag vindt de ALV plaats. We zien u graag in onze stand no. 203.

Gebouw 1931 Congrescentrum Brabanthallen, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch

PROGRAMMA:
13:00 start ErfgoedEvent
15:30 tot 17:00 uur ALV Restauratoren Nederland

AGENDA ALV:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen ALV 24 mei 2016
4. Jaarverslag 2016
5. Jaarrekening 2016
6. Begroting 2017
7. Presentatie nieuwe bestuursleden
8. Stemmen nieuwe bestuursleden
9. Wat er verder nog ter tafel komt
10. Afsluiting

De volgende documenten staan klaar op het ledendeel van de website (inloggen op DASHBOARD en vervolgens DOCUMENTEN (rechts onder aan de pagina):
• notulen van de vorige ALV (24-05-2016)
• jaarverslag RN 2016
• jaarrekening RN 2016 en begroting 2017

Twee weken voorafgaand aan de ALV vindt u ook onder documenten:
• motivatie en CV van de kandidaatbestuursleden
• machtigingsformulier voor stemming

Wij hopen u allen de 5e te zien,

Namens het Bestuur van Restauratoren Nederland