Bijeenkomst invulling van het (bij)scholingsaanbod voor restauratoren

Op dinsdag 5 maart heeft RN deelgenomen aan een bijeenkomst bij het NCE om de bevindingen te bespreken uit de arbeidsmarktverkenning die door RaadSaam is uitgevoerd, op initiatief van de gezamenlijke restauratoren verenigingen en in opdracht van het Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap (SBB). Daarbij zijn de  mogelijkheden verkend voor de invulling van het (bij)scholingsaanbod voor restauratoren. Stel je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

2019 03 05 RN-Verslag bijeenkomst ‘arbeidsmarkverkenning roerend restauratieveld’

Vincent van Drie, RN-Vicevoorzitter met portefeuille Onderwijs en Register