Een mogelijke toepassing van het gaas, uiteengezet door Mona Konietzny