Beste leden van Restauratoren Nederland,

De oorlog in Oekraïne duurt nu al enkele weken voort. Mensen ontvluchten hun land en laten huis en haard achter, maar ook zijn er beelden voorbij gekomen van cultureel erfgoed dat men ondanks de gevaarlijke omstandigheden veilig probeert te stellen. En dit brengt kosten met zich mee. Inpakmaterialen, transportkosten maar ook bijvoorbeeld de opslag van al deze objecten.

ICON is een doneeractie gestart voor dergelijke middelen, en Restauratoren Nederland wil daar graag financieel een steentje aan bijdragen (zie voor meer informatie: https://www.icon.org.uk/resource/supplies-needed-to-protect-ukraine-s-cultural-heritage.html. Als lid van Restauratoren Nederland kun je een bedrag doneren op het rekeningnummer NL15ABNA0556563301 onder vermelding van ‘gift Oekraïne’ om deze actie te steunen. Het volledig opgehaalde bedrag middels deze donaties zal Restauratoren Nederland verdubbelen, tot een maximum van €5.000.

Let wel de bedragen moeten uiterlijk 28 maart binnen zijn. 

Wij hopen dat deze operaties veilig en succesvol verlopen, en hopen dat bevolking van Oekraïne veilig is en snel huiswaarts kan keren.

 

Hartelijk dank voor eventuele donaties en ook het beste voor jullie allen gewenst, ook voor hen waarvan wellicht familie of vrienden zich in het oorlogsgebied bevinden.

Met een groet namens het bestuur,

Jazzy de Groot