Door Jazzy de Groot

Als bestuurslid van Restauratoren Nederland en praktiserend restaurator heb ik mij aangemeld bij het Register om de aanmeldprocedure te onderzoeken en deze te delen met de leden van Restauratoren Nederland.

 

Aanmelden via de website, kiezen toetsende instelling en versturen documenten.

Aanmelden voor het restauratorenregister kan via de website www.restauratorenregister.nl. Op deze website is informatie te vinden over het proces van registratie, maar ook over de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het register. Bij aanmelding via de website kan gekozen worden tussen twee onafhankelijk toetsende instellingen: Hobéon en SGS. Na aanmelding krijg je een offerte en lijst van benodigde documenten. Omdat eventuele verschillen tussen beide partijen niet direct duidelijk zijn, heb ik mij in eerste instantie bij beide instellingen aangemeld.

Van SGS kreeg ik vrij snel antwoord. De kosten waren €750,00 voor aanmelding bij het register en €125,00  (beide bedragen zijn exclusief BTW) voor afdracht naar de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Dit is de onafhankelijke stichting die het register beheert. Met Hobéon was het moeilijker om contact op te nemen en uiteindelijk heb ik daar ook geen offerte van ontvangen. Achteraf bleek dat ze op dat moment te maken hadden met onderbezetting.

SGS gaf aan dat er geen inhoudelijk verschil tussen de twee toetsende instellingen zit. Ook zou het prijsverschil niet groot zijn, namelijk enkele tientallen euro’s. Omdat ik geen offerte heb gekregen van Hobéon kan ik dit niet zelf bevestigen. Vanwege de behulpzame houding van SGS heb ik ervoor gekozen met deze partij verder te gaan.

De checklist die ik van SGS toegestuurd kreeg zag er als volgt uit:

 • Inschrijfformulier
  volledig ingevuld en ondertekend
 • Relevant vakgebied en relevante activiteit
  kopie inschrijving KvK of arbeidsoveenkomst
 • Actief werkzaam binnen het vakgebied
  arbeidsovereenkomst/verklaring werkgever
 • Opleiding Kopie diploma’s , certificaten en getuigschriften
 • Of opgeleid in de praktijk
  kopie arbeidsovereenkomst/inleen-uitzendcontract en/of projectopdracht en/of verklaring werkgever
  kopie bewijzen cf het document bij- en nascholing 40 resp 50 pnt
 • Voldoende werkervaring
  kopie arbeidsovereenkomst/verklaring werkgever
 • Voldoende praktijkervaring
  arbeidsovereenkomst/verklaring werkgever/desgewenst aantonen van seniorschap
 • Vakbekwaamheid
  kopie 3 rapporten
 • Gedragscode
  Kopie ondertekening Gedragscode (Nederlands) of Code of Conduct (Engels) Restauratoren Register

Ik heb alleen opgestuurd wat voor mij relevant leek. Dat zijn het inschrijfformulier, een kopie van mijn KvK inschrijving, de arbeidsovereenkomst van een tijdelijke aanstelling die ik bij een museum heb gehad, mijn diploma’s, drie behandelrapporten en een ondertekende gedragscode. Bij het inschrijfformulier moest ook een urenstaat worden ingevuld. Omdat ik niet helemaal begreep wat er van me verwacht werd en het mij serieus veel werk leek om in te vullen, heb ik de urenregistratie die ik bijhoud voor de Belastingdienst meegestuurd in de hoop dat dat ook voldoende is. Al met al zal ik ongeveer een dag bezig geweest zijn om alles bij elkaar te zoeken (ook te wijten aan het niet altijd zorgvuldig opbergen van mijn diploma’s) en om verbeteringen aan te brengen in de behandelrapporten.

 

Ik heb gekozen voor het versturen van drie verschillende soorten behandelrapporten om zo een goed beeld te geven van de verschillende soorten projecten, contexten en budgetten waar een restaurator mee te maken kan krijgen. Eén van een complexe behandeling waar veel onderzoek bij is verricht (mijn afstudeerproject), een behandeling waarbij weinig technisch onderzoek nodig was (uitgevoerd in een museum) en een behandeling waar ik momenteel aan werk (in mijn eigen atelier).

 

Na het versturen van alle documenten kreeg ik bericht dat het bekeken zal worden en dat de drie rapporten doorgestuurd worden naar de technisch expert. Ik weet nog niet wie deze technisch expert is en of deze documenten misschien anoniem worden gemaakt (onder alle bladzijden van deze rapporten staat mijn naam). Als er iets ontbreekt, vragen zijn of wanneer volgende stappen genomen worden, hoor ik meer. Ik wacht nu op nader bericht.

 

Tot zover, Jazzy de Groot