Restauratoren Nederland maakt zich met A.R.A. Nederland, Restauratoren Vereniging Noord en Het Restauratieconvergent al lange tijd zorgen over het verdwijnen van ambachtelijke expertise bij behoudkundige taken in met name de roerende erfgoedbranche. De verenigingen willen hier iets aan doen en trekken daartoe samen op. Maar er is ook meer deskundige hulp nodig en daarom is door RN namens de verenigingen een officiële melding gedaan bij het Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap, en zo hebben zij ondersteuning gekregen van het SBB en die hebben vervolgens aan Bureau RaadSaam Erfgoedprojecten de opdracht verstrekt om een marktverkenning te doen.

Diverse leden en hun collega’s zijn inmiddels door het onderzoeksbureau benaderd en zo hebben we met deze input meer de gelegenheid om onze visie op de huidige situatie in de restauratiemarkt te onderbouwen. Inmiddels is het rapport “Arbeidsmarktverkenning van het Roerend Restauratieveld” gereed. Op 5 maart komen een aantal relevante partijen uit het erfgoedonderwijs in het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen te Amersfoort bij elkaar om te overleggen welke vervolgstappen naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek kunnen worden gezet. Opleiding en bijscholing is daarbij een uiterst belangrijke component. Natuurlijk willen we daar als verenigingen in bijdragen maar er is meer nodig. ‘Hoe nu verder?’ is de centrale vraag waar we ons over gaan buigen en dan vooral in welke vorm en door wie gaat wat uitgevoerd worden. We kunnen samen veel bereiken dus suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom via info@restauratoren.nl

Hieronder de samenvatting/voorlegger met daarin de belangrijkste bevindingen en tevens de link naar het volledige rapport:

https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/18532-SBB-arbeidsmarktverkenning-voorlegger-003.pdf