Afb.7 Baksteenimitatie in De Johannes de Doper kerk in Huizinge. Foto Jasmijn Krol