BPF cursus Hildegard Homburger

In het kader van de bruidsschat zal Hildegard Homburger twee cursussen komen geven: Conservatio of Transparent paper en Paper and Water. Zie voor meer informatie en aanmelden de bijgevoegde link.

Informatie en aanmelden via onderstaande link:

1-11-2018 Homburger cursussen email aan leden RN