Collecties en musea, update nr. 12, februari 2022

De Update Collecties en musea is een tweemaandelijkse mailing waarmee we u attenderen op ontwikkelingen op het gebied van roerend erfgoed waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij betrokken is.

 

Restitutie cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) doet de komende vier jaar aanvullend herkomstonderzoek naar de gehele NK-collectie. Ook wordt de (digitale) informatie over deze WOII-cultuurgoederen beter beschikbaar gesteld. Deze intensivering is onderdeel van de maatregelen die toenmalig minister van OCW Van Engelshoven vorig jaar aankondigde. Het doel is om de herkomst van de NK-collectie completer in beeld te krijgen en (erfgenamen van) de oorspronkelijke eigenaren op te sporen en te benaderen, zodat zij een verzoek tot teruggave kunnen indienen.
De RCE is sinds 1 januari 2022 het eerste aanspreekpunt voor vragen, advies en informatie over de restitutie van WOII-cultuurgoederen. Belanghebbenden, musea, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden kunnen hun vragen mailen naar restitutie@cultureelerfgoed.nl.Meer informatie over het restitutiebeleid, het herkomstonderzoek en de NK-collectie staat in het nieuwste Tijdschrift van de RCE (pag. 28), op de RCE website of in de NK-portal.

Link naar de volledige nieuwsbrief