Collecties en musea, update nr. 21, 2023

 

Verzamelingen inventariseren en registreren

Nieuwe publicatiereeks

Nederland is een echt verzamelland – van kunst tot historische gebruiksvoorwerpen. Collecties en verzamelingen zijn te vinden bij bedrijven, (sport)verenigingen, kastelen, kerken, zorginstellingen, overheden en mensen thuis. Hoe zorg je als particulier of private organisatie goed voor zo’n collectie of verzameling? De nieuwe publicatiereeks ‘Verzamelingen beheren en behouden‘ biedt daarvoor handvatten. Het eerste infoblad gaat over inventariseren en registreren. Het neemt de lezer stapsgewijs mee in het maken van een overzicht. Dat helpt bij de zorg voor de verzameling en vormt ook een handvat bij eventuele vermissingen of mogelijke bruiklenen aan musea. In de nabije toekomst volgen meer infobladen.

 

Link naar volledige nieuwsbrief