Contributie verhoging

Aan de leden van Restauratoren Nederland,
Tijdens  de Algemene Ledenvergadering  van 10 april 2018 heeft het bestuur een voorstel gedaan tot contributieverhoging. Door de ledenvergadering is in navolging op het voorstel besloten om de contributie met € 35,- te verhogen.

Waarom is deze contributieverhoging noodzakelijk?

Om een sluitende begroting te kunnen overleggen worden gestegen exploitatiekosten doorberekend in de contributie. Het blijkt dat professionele ondersteuning van de bestuurlijke en administratieve taken onvermijdelijk en wenselijk is zodat ook die moeten worden doorberekend. Er zijn in totaal 41 stemmen uitgebracht vanuit de aanwezigen en gemachtigden. Met 1 stem tegen is het voorstel aangenomen. De begroting geeft voldoende aanleiding om de contributie verhoging te waarborgen.

Aansluitend attenderen wij alle leden op voorwaarden in de statuten met betrekking tot het lidmaatschap. In dat kader wijzen wij u op uw eigen verantwoordelijkheid  om de persoonlijke en professionele gegevens up-to-date te houden. Actualiseer uw gegevens bijvoorbeeld als u verhuist of een nieuwe e-mail adres of telefoonnummer heeft, dus wijzig ze bijtijds op uw persoonlijke pagina.

Wenst u uw lidmaatschap onverhoopt toch op te zeggen? Doe dit dan uiterlijk vóór 1 december 2018. De opzeggingen in december of later worden pas definitief in januari 2020, u bent dan het contributiebedrag voor 2019 verschuldigd. Een lidmaatschap voor Restauratoren Nederland is geldend voor één kalenderjaar.

Met vriendelijke groet,

Gerald Megens
Penningmeester Restauratoren Nederland