Digitale Decision room

De decision room wordt weer gesloten op woensdag 13 september

De Europese Commissie organiseert sinds 2008 ‘Open Method of Coordination’ (OMC) werkgroepen. In deze werkgroepen worden verschillende thema’s waar geen Europese wet- en regelgeving voor is besproken, gezamenlijke problemen geïdentificeerd en oplossingen daarvoor gezocht. Elke OMC wordt afgesloten met een handboek van good practices of een toolkit.

In 2017 is een OMC groep gestart dat zich richt op de kennisoverdracht van traditionele vaardigheden (dakdekken, steenhouwen, collectiebeheer, immaterieel erfgoed) en van ‘nieuwe’ vaardigheden, met name digitale (3D printing, social media). Het doel is om in kaart te brengen op welke wijze de kennisoverdracht georganiseerd wordt in de verschillende Europese lidstaten, om te inventariseren welke behoeften er zijn en om nieuwe vaardigheden (zoals de digitale) te identificeren. En zo van elkaar te leren. Dit voor het onroerend, roerend,  immaterieel en digitaal erfgoed.

Om de gegevens van alle lidstaten op een zelfde wijze te verzamelen en vervolgens te kunnen vergelijken, is in de vorige bijeenkomst besloten om per land een SWOT analyse te maken. Daarmee worden de zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen van de overdracht van vaardigheidskennis in Europa in kaart gebracht. En kan het ene land dat te maken heeft met een specifieke zwakte ideeën opdoen tussen de sterktes van andere landen. We hopen daarmee onderwijsinstellingen en culturele instellingen handvatten te bieden om de overdracht van know-how in de erfgoedsector te optimaliseren.

Om deze SWOT te kunnen uitvoeren met een zo breed mogelijk veld, is besloten om dit via een digitale decision room te doen. De link naar deze decision room vindt u hier: https://eu01.meetingsphere.com/68829681/tshs1 .

Uw deelname aan deze decision room is anoniem. U kunt de vragen beantwoorden vanuit uw eigen werkveld (roerend, onroerend, immaterieel, digitaal). U kunt ook reageren op opmerkingen die door andere deelnemers zijn gemaakt. U kunt de link tevens doorsturen naar collega’s waarvan u denkt dat deze graag een relevante bijdrage zouden willen en kunnen leveren.

Ten behoeve van het onroerend erfgoed is het volgende nog van belang: zoals u waarschijnlijk weet is OCW momenteel bezig met de herijking van het monumentenstelsel. Daarbij wordt ook gekeken naar restauratiekwaliteit en restauratieopleidingen. Info die uit deze SWOT komt die voor Erfgoed Telt relevant is, wordt daarom in het herijkingsproces meegenomen.

De decision room wordt weer gesloten op woensdag 13 september. U heeft dus tot die datum om uw input te leveren!

Indien u vragen heeft over (de vragen in) deze decision room, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Uw deelname wordt erg op prijs gesteld. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Ariane Limburg
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Erfgoed en Kunsten