Fotografisch materiaal

De conservering en restauratie van vroege vormen van fotografie, negatieven, dia's, en moderne fotografische technieken.

Restauratoren in deze discipline behandelen een grote variatie aan fotografisch materiaal van de vroegste vormen van fotografie (zoals bijvoorbeeld de daguerreotypie) tot moderne fotografische technieken. Vergeet daarbij ook niet allerlei soorten negatieven en dia’s. Het is een jong vakgebied dat zich snel heeft ontwikkeld.

Zoek een Fotografie Restaurator