Moderne en hedendaagse Kunst

Conservering en restauratie van kunstwerken van gemengde vaak instabiele moderne materialen zoals plastics, maar ook conceptuele kunst, installaties, audiovisuele en nieuwe media.

Omdat het beheer en behoud van moderne kunst, juist vanwege het gebruik van recent ontwikkelde materialen een uitdaging is, is er een aparte discipline voor restauratoren van moderne kunst. De vaak synthetische materialen die hierin werden verwerkt hebben vaak een relatief korte levensduur omdat ze niet stabiel zijn. In deze discipline vinden we veel kennis over heel uiteenlopende materialen. Complexe constructies en installaties kunnen bijzondere uitdagingen zijn voor gebruik, opslag, transport en expositie. Kunstvormen als conceptuele kunst en audiovisuele projecties vormen weer een hele andere uitdaging. Restauratoren binnen deze discipline zijn vaak verder gespecialiseerd in een bepaald materiaal, of kunstuiting.

Zoek een Moderne kunst Restaurator