Restauratie-architect

Terughoudend ingrijpen bij behoud, herstel en herbestemming van bestaande gebouwen met maatschappelijk erkende cultuurhistorische waarde.

Een restauratie-architect houdt zich bezig met het instandhouden, revalideren en vitaliseren van het gebouwde cultureel erfgoed. Hoewel terughoudendheid van ingrijpen per definitie beginsel van cultuurbehoud is, vraagt restauratie om interventie. Het spectrum van interveniëren is ruim, omdat opgaven en uitgangspunten steeds verschillen. Het gaat om: materiële instandhouding, consolidatie, regeneratie, materiële en constructieve vervanging, reconstructie, functionele aanpassingen, verdieping en uitbreiding, en geconditioneerd ontwerpen. De restauratie-architect combineert resultaten uit bouwhistorisch-, kleurhistorisch- en archiefonderzoek met een programma van eisen van de gebruiker en maakt daarmee een restauratieplan.

Het vakgebied ‘restauratie’ is gericht op respectvol behoud, herstel en herbestemming van bestaande gebouwen met maatschappelijk erkende cultuurhistorische waarde. Naast de culturele en historische factoren kent de opgave technische, economische en maatschappelijke componenten. In restauratie gespecialiseerde architect is ingeschreven in het Architectenregister, beheerd door het Bureau Architectenregister (BA). Hij of zij kan eventueel gecertificeerd zijn aangesloten bij GEAR.