Jaarstukken RN 2018 – final voor ALV inc begroting 2019