16-11-2020 Verslag van de Kascommissie 2019_Restauratoren Nederland