Eerste modules voor restauratoren cruciaal voor uitoefening vak

Na een ruime voorbereidingstijd, waarin overleg is gepleegd met diverse partijen uit het veld, is onze nieuwe projectleider, Esther Wieringa, onlangs gestart met de ontwikkeling van drie modules voor het bij- en nascholingsprogramma van het NCE voor restauratoren van roerend erfgoed. “De onderwerpen documenteren in woord en beeld, restauratie-ethiek en basiskennis chemie, zijn cruciaal voor iedere restaurator”, aldus Esther.

Om misverstanden direct uit de weg te ruimen stelt Esther: “De modules van het NCE zijn geen vervanging van regulier onderwijs, maar een aanvulling op de kennis van de restaurator. Met de komst van het Restauratoren Register heeft het beroepsveld een stap gezet naar kwaliteitsborging en de daarbij horende permanente educatie. Registratie brengt namelijk de plicht tot het actief bijhouden van je kennis met zich mee.”

Het verschil tussen bij- en nascholing

Het veld van restauratoren is zeer divers, niet alleen qua specialismen, maar ook hoe restauratoren het vak hebben geleerd. Esther onderscheidt twee groepen en verduidelijkt gelijk het onderscheid tussen bij- en nascholing: “Een deel van de restauratoren heeft een opleiding gevolgd, variërend van MBO tot HBO tot universitair, maar er zijn ook heel wat restauratoren die het vak on the job hebben geleerd. Zij zijn in de praktijk getraind bij een professioneel atelier en deskundig op hun specialisme, maar hebben vaak lacunes op algemene kennis. De bij- en nascholingsmodules die nu ontwikkeld gaan worden bevatten de basiskennis, die elke restaurator in huis moet hebben en vormen tijdelijk een verplicht bij- en nascholingsprogramma van het Restauratoren Register.”

Link naar volledig bericht