FARO Nieuwsbrief

De coronapandemie veroorzaakte het laatste anderhalf jaar een zelden geziene crisis. Ook de cultureel-erfgoedsector deelde in de klappen. Tegelijkertijd stelde de pandemie bepaalde zaken op scherp, en ontstond er een ‘momentum’ om bepaalde uitdagingen nu eens écht aan te pakken, of er een begin mee te maken.

In het kader van het relanceplan Cultuur van minister Jan Jambon kregen de sectorale steunpunten (Kunstenpunt, Socius en FARO) i.s.m. Cultuurloket de opdracht om mee te werken aan het project Cultuur na Corona. FARO was verantwoordelijk voor het traject ‘cultureel erfgoed’. Wat is de voorlopige balans van anderhalf jaar pandemie op het cultureel-erfgoedveld? Waar had de sector het moeilijk mee, waar lagen mogelijke kansen? De werkgroep onderzoek van FARO ging met deze vragen aan de slag. Benieuwd? Lees snel verder op faro.be.

Nieuws

Cultureel erfgoed en corona in het Red Star Line Museum

De coronacrisis bracht naast heel wat uitdagingen ook enkele inspirerende praktijken met zich mee. In deze blogreeks zetten we enkele daarvan in de schijnwerpers. Vandaag: het Red Star Line Museum, met een heus kinderbestuur en digitale workshops.

Groot Onderhoud, 30 november 2021: ontdek het programma en schrijf in

Hoe kunnen erfgoed en onderwijs in de toekomst nog beter samenwerken? Dat is de hamvraag tijdens de elfde editie van het Groot Onderhoud, op 30 november in Mechelen. Benieuwd? Lees dan snel verder.

Kan erfgoededucatie een plaats veroveren in elk schoolvak? 

Hoe kan erfgoededucatie ook een plaats vinden bij cognitieve vakken als wiskunde of wetenschappen en in tso- en bso-richtingen?

Gezocht: buitenschoolse activiteiten

Wat hebben erfgoed en buitenschoolse kinderopvang met elkaar gemeen? Meer dan u denkt! Wanneer buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) en erfgoedorganisaties elkaar ontmoeten, kunnen er interessante kansen ontstaan.

FARO aanwezig op Informatie aan Zee

Op 14 en 15 oktober 2021 vindt de honderdste editie van Informatie aan Zee plaats. Ook FARO tekent present!

Sectorgids musea: nieuwe update beschikbaar

Er staat een aangepaste versie van de ‘Sectorgids musea’ voor u klaar. Daarin vindt u meer informatie over de genomen beslissingen die van kracht zijn sinds 1 oktober.

Opinie: pater Damiaan verdient beter

Afgelopen weekend publiceerde De Standaard een opiniestuk van twee FARO-medewerkers over de omgang met het erfgoed van pater Damiaan. En bij uitbreiding de geschiedenis. Aanleiding was de discussie over het nieuw boek van Idesbald Goddeeris.

Lokale Helden. Stel uw museum, vereniging of erfgoedlocatie open voor lokaal muzikaal talent

Zaterdag 30 april 2022 is het opnieuw en eindelijk weer tijd voor Lokale Helden! Dit evenement wil overal in Vlaanderen en Brussel een podium bieden aan aanstormend muzikaal talent. Ook musea en andere erfgoedorganisaties kunnen meewerken.

Kalender
Literatuur en dekolonisatie | Lessenreeks
Netwerkmoment Limburgs erfgoed
ICA Conferentie 2021 | Empowering knowledge societies
Transities verkend | Studiedag
BRAK-tiviteit | Substitutie
Nacht van de Geschiedenis 2021 | (On)gezien werk
Museum Vakdagen
Vandaag beginnen we aan morgen. Samen naar rechtvaardige duurzaamheid | Trefdag Socius
Op handen gedragen | Studie- en contactdag
Monumenten(wacht) in cijfers: de toestand van ons erfgoed in kaart gebracht
Wintertradities in beweging of in het gedrang? | Studiedag
Geschiedenis en registratie van oude drukken
On­der­zoek over toe­gan­ke­lijk­heid vrij­wil­li­gers­werk | Voorstelling resultaten
FARO Vormingsaanbod
Beleidsplanning | Webinar 2: Het bepalen van de missie, de visie en de stakeholders
Collegagroep digitale collectieregistratie
Slim aan de slag met schoolerfgoed | Schoolerfgoed valoriseren en beheren met vrijwilligers
ICOM-CECA congres | Participatie binnen én buiten de museummuren
In goede handen | Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer
In goede handen | Bewaren, verpakken en intern transporteren
Workshops objectfotografie
Basiscursus immaterieel erfgoed
Hoe schrijf ik een diversiteitsplan in het kader van een beleidsplanningstraject?
Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons
Collegagroep archieven | Aanvraag kwaliteitslabel
Slim aan de slag met schoolerfgoed | Op zoek naar schoolerfgoed? Laat u verrassen! 
Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector (november 2021)
Beleidsplanning | Webinar 2: Het bepalen van de missie, de visie en de stakeholders
In goede handen | Veilig en beveiligd
Vragenuurtje Erfgoeddag
In goede handen | Het collectieplan: de basis voor een efficiënt collectiebeheer
Het Groot Onderhoud | Erfgoed x onderwijs = da’s klasse!
In goede handen | Onderhoud in een erfgoedcontext (december 2021)
To imagine otherwise: future archives | Wat is de rol van de archivaris in tijden van (online) participatie? Met: Alexandra Eveleigh
Beleidsplanning | Webinar 3: Cijfers en surveys in een beleidsplanningsproces
Beleidsplanning | Webinar 4: Participatieve methodieken in een beleidsplanningsproces
Beleidsplanning | Webinar 4: Participatieve methodieken in een beleidsplanningsproces
Beleidsplanning | Webinar 3: Cijfers en surveys in een beleidsplanningsproces
Beleidsplanning | Webinar 5: Omgevingsanalyse. Interne evaluaties met bijzondere aandacht voor collecties
Erfgoed en onderwijs
Infosessie crowdfunding | Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject?
Slim aan de slag met schoolerfgoed | Werken aan interculturaliteit vanuit de nieuwe leerplannen
Basiscursus participatie
Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner
Beleidsplanning | Webinar 5: Omgevingsanalyse. Interne evaluaties met bijzondere aandacht voor collecties
To imagine otherwise: future archives | Wie bepaalt de waarde van archieven? Een feministische benadering. Met: Michelle Caswell
Workshops crowdfunding | Hoe zorgt u ervoor dat het publiek investeert in uw kleinschalig erfgoedproject?
Beleidsplanning | Webinar 6: Tussentijds samenvatten en conclusies trekken
Beleidsplanning | Webinar 6: Tussentijds samenvatten en conclusies trekken
Beleidsplanning | Webinar 7: Doelstellingen formuleren
Beleidsplanning | Webinar 7: Doelstellingen formuleren
Nieuwe publicaties