Help! de VAR verdwijnt op 1 mei

Waarschijnlijk is het aan alle ZZP'ers onder de restauratoren al bekend dat de zzp’er / freelancer per 1 mei moet gaan werken met door de Belastingdienst goedgekeurde contracten.

Dit is een ingrijpende verandering waarop we ons goed moeten voorbereiden. Hier vind je een introductie op dit onderwerp. Op de site van de Belastingdienst vindt je ook informatie over dit onderwerp maar tevens enkele door hen reeds goedgekeurde modelcontracten. In geel wordt door hen aangegeven wat niet mag worden gewijzigd de andere onderdelen laten enige ruimte voor eigen ‘maatwerk’. Nut en noodzaak van een RN-modelovereenkomst (ook voor leden die geen restaurator zijn) wordt door ons onderzocht. Naast het opstellen van een RN-concept wordt zeker ook een bijeenkomst over dit onderwerp overwogen. Meld je aan om hierover mee te denken!