In Spanje is helaas wederom de ‘restauratie’ van een kunstwerk mislukt.

Onder kunstexperts heerst woede en er wordt aangedrongen tot betere wetgeving en regulering omtrent de restauratie van kunstwerken. Het is in Spanje niet verboden om kunstwerken te restaureren zonder erkende opleiding of voldoende werkervaring. Zo ook in Nederland.
Dergelijke incidenten komen steeds meer onder de aandacht doordat ze op social media verschijnen en daardoor wijd verspreid raken. Men kan er helaas van uitgaan dat er meer onzichtbare incidenten zijn die geen media-aandacht krijgen.
Ook hier is het niet verboden om kunstwerken te restaureren zonder erkende opleiding of voldoende werkervaring met alle gevolgen van dien. Het is ook niet verboden om naast de huidige opleidingen in Nederland nieuwe, mogelijk ondermaatse opleidingen op te richten. Het is immers geen beschermd beroep. Restauratoren Nederland werkt samen met andere belanghebbenden hard aan een betere regulering omtrent de restauratie van cultureel erfgoed. Een veelbelovend instrument is het nieuwe Restauratoren Register. Opdrachtgevers kunnen verwezen worden naar dit Register om te voorkomen dat ze terecht komen bij mensen die geen restaurator zijn. Opleidingen dienen erkend te worden door dit Register om toegang te kunnen verschaffen voor een restaurator. Een belangrijke stap in de professionalisering van het vak.