Nieuwe biocidewet

Op Europees niveau is een nieuwe biocidewet in werking getreden waardoor wij een probleem hebben met de bestrijding van ongedierte in cultureel erfgoed. In-situ gegenereerde stikstof staat niet op de lijst van biociden. In NL gebruiken we dat vrij veel, in ‘lage zuurstof kamer’ waarbij zuurstof door stikstof wordt verdrongen. De wet biedt de mogelijk voor cultureel erfgoed een uitzondering aan te vragen. En dat zullen we voor Nederland ook gaan doen. De ministeries van OCW en I&W werken daar samen aan.

Oostenrijk heeft al een verzoek tot derogatie ingediend waarop een zogenaamde Pulic Consultation is gestart en iedereen mag inspreken – voor en tegen. ICOM en ICOMOS hebben de Europese erfgoedinstellingen opgeroepen om een brief in te sturen om voor in-situ gegenereerde stikstof en toestemming tot derogatie te pleiten. ICOM heeft een voorbeeldbrief opgesteld met het verzoek aan musea om die namens hen in te dienen. Zie:

https://icom.museum/en/news/icom-icomos-unite-in-call-to-allow-the-use-of-nitrogen-for-the-protection-of-cultural-heritage/

Op zich staan we achter de brief van ICOM alleen zouden wij iets meer nadruk op het probleem voor Nederland en op de goede aspecten van in-situ stikstof willen leggen, vandaar dat we de brief hebben aangepast. Zie bijgaand. De brief, op eigen briefpapier, moet voor 18 januari 2020 worden ingediend bij de EU via de volgende link:

http://comments.echa.europa.eu/comments_cms/PCCulturalHeritageDerogation.aspx?SubstanceName=In-situ%20generated%20nitrogen&ProductType=3,4&ECNumber=-&CASNumber=-

 

20 december 2019 Public consultation_nitrogen