Nieuwsbericht 18 september 2023

Update taskforce: indexatie en compensatie door gemeenten nog niet toereikend

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft opnieuw geïnventariseerd welke indexatie, huurverhoging en energiecompensatie gemeenten in 2023 toepassen. Uit een eerdere rondvraag begin dit jaar bleek dat slechts een kwart van de bevraagde gemeenten een energiecompensatieregeling had en dat de indexatie van subsidies over 2023 gemiddeld genomen op slechts op 4,7% zat. Indertijd was de extra prijscompensatie die het Rijk voor maatschappelijke en culturele organisaties heeft uitgetrokken nog niet bekend. Inmiddels is dat wel het geval.

Link naar nieuwsbrief