Nieuwsbrief Kunsten ’92

Geachte leden van Kunsten ’92,

Met het eerste kwartaal van 2021 alweer achter ons, ontvangt u hierbij een update van de onderwerpen en initiatieven waar Kunsten ’92 op dit moment aan werkt.

DATA 2021 VOOR DE AGENDA
* CulturaldealEU Netherlands Hub meeting: maandag 10 mei van 15.00 tot 17.00 uur (online)
* Kamerdebat Cultuur en Corona: maandag 14 juni van 10.00 tot 18.00 uur
* Algemene Ledenvergadering Kunsten ’92: maandag 28 juni van 15.00 tot 16.30 uur
* Paradisodebat 2021: zondag 29 augustus van 16.00 tot 18.00 uur

FORMATIE 2021
> Met de nieuwe cultuur- en mediawoordvoerders in de Tweede Kamer vinden op dit moment kennismakingsgesprekken en -bijeenkomsten plaats.

> Culturele en creatieve sector:
Op 21 april jl. hebben Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie een brief aan de Informateur en de politiek gestuurd. Daarin staan onder meer de vijf hoofdpunten die niet mogen ontbreken in het regeerakkoord en bovendien de financiële invulling van de eerder gepresenteerde New Creative Deal. De New Creative Deal hebben we vlak voor de verkiezingen gepresenteerd aan de politiek en diverse belanghebbenden uit het maatschappelijke en culturele veld. Het is een plan voor herstel en vernieuwing van de culturele en creatieve sector en van Nederland. Lees HIER de brief aan de Informateur en HIER de New Creative Deal.

> Erfgoedsector:
Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 heeft zijn inbreng voor een nieuw regeerakkoord direct na de verkiezingen bij de politiek neergelegd en inmiddels ook bij de Informateur. Erfgoed kan een proactieve rol spelen bij de ontwikkeling van onze veranderende leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, klimaatverandering, energietransitie en grote ruimtelijke opgaven. Ook kunnen we de sociale meerwaarde van erfgoed actiever benutten. Voor de benodigde solide financiële basis dragen erfgoedsector en overheid gezamenlijk zorg. Lees HIER de inbreng voor het regeerakkoord.
Komende week barst een publiekscampagne los vanuit het gehele erfgoedveld. Houd onder andere onze social mediakanalen in de gaten!

EUROPA
> Europaplatform:
Gisteren heeft het Europaplatform, samen met de Taskforce culturele en creatieve sector, een brief aan vier Nederlandse ministers gestuurd. In de brief pleiten we ervoor om bij het indienen van de Nederlandse plannen voor het Europees Herstelfonds de culturele en creatieve sector als strategische sector aan te wijzen en daarvoor € 120 miljoen te bestemmen. Dit pleidooi sluit aan op een motie van het Europees parlement om 2% van het Europees Herstelfonds te bestemmen voor de culturele en creatieve sector. De brief vormt een eerste stap in onze lobby op dit thema, wij nodigen de bewindslieden dan ook uit om samen met ons te onderzoeken hoe herstel en vernieuwing hand in hand kunnen gaan. Lees HIER de brief.

> Hub meeting CulturaldealEU Netherlands op 10 mei 2021 van 15.00 tot 17.00 uur:
Onlinebijeenkomst voor Nederlandse culturele en creatieve organisaties die Europese activiteiten ondernemen. Georganiseerd door het Europaplatform. Doel is om te kijken hoe we de Cultural Deal for Europe zo goed mogelijk in Nederland kunnen zetten. De Cultural Deal for Europe is een Europees cultureel akkoord, dat de centrale plek voor cultuur in de post-pandemische toekomst van de EU aangeeft.
Met o.a. Merlijn Twaalfhoven, Silvia Bottiroli en Dr. Jacco van Uden bespreken we inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Met de uitkomsten kan het Europaplatform de campagne verder uitbouwen en concrete stappen zetten. Er is een zeer beperkt aantal plekken beschikbaar. Lees HIER meer en meld je aan.

KUNSTEN2030
Ons project KUNSTEN2030 – een verkenning naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector – is in de afgelopen maanden op stoom gekomen. Na de voorbereidende digitale bijeenkomsten in februari zijn we de afgelopen maand in vier live coronaproof sessies met kleine groepen (in totaal ca. 65 mensen) aan het werk gegaan. We hebben geschetst welke maatschappelijke ontwikkelingen en trends we verwachten in 2030, in het algemeen en specifiek voor cultuur. En vervolgens op welke manieren we daarop in willen spelen.

Niet eerder hadden we mensen uit zoveel verschillende hoeken vanuit kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie bij elkaar. De inspirerende opbrengsten tot nu toe liggen niet alleen op het vlak van ideeën en denkrichtingen, maar ook in de ontmoetingen zelf en het gesprek dat we met zijn allen voeren. In mei gaan we alle resultaten (flipovervellen, geeltjes en samenvattingen) clusteren en uitwerken. Om deze in vervolgsessies te gaan vertalen naar mogelijke interventies, plannen en voorstellen.

Op onze website (klik HIER) verzamelen we interessante publicaties en informatie die ook over dit thema gaan. Mochten er relevante initiatieven zijn die er nog niet bij staan, laat het ons weten!

TASKFORCE CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR
De afgelopen maanden hebben we op frequente basis nieuwsberichten vanuit de taskforce verspreid. Op dit moment richt de taskforce zich vooral op de heropening van de culturele sector en op de analyse van wat er aan steun nodig is voor de korte en middellange termijn. Op onze nieuwsbrievenpagina zijn ook de berichten van de taskforce terug te lezen (klik HIER).
Op 14 juni a.s. vindt van 10.00 tot 16.00 uur het volgende Tweede Kamerdebat Cultuur en Corona plaats.

FAIR PRACTICE CODE
Kunsten ’92 heeft de afgelopen jaren een programma ontwikkeld en uitgevoerd, waarin alle gebruikers van de code – van overheid, instelling en van maker tot publiek – met elkaar werden verbonden om te reflecteren op de eigen werkpraktijk. Een van de belangrijkste winstpunten tot nu toe is dat de Fair Practice Code op alle niveaus mensen bewust heeft gemaakt van de noodzaak van eerlijke en duurzame arbeidsverhoudingen en er ook concrete stappen zijn gezet in de toepassing.

Komende week verschijnt het boekje ‘Navigeren met de Fair Practice Code’, waarin we verslag doen van deze zoektocht. Daarnaast vertellen makers en ‘mogelijkmakers’ over hun eigen praktijk en hoe zij tegen de code aankijken. Leden en relaties van Kunsten ’92 ontvangen het boekje per post.

Kunsten ’92 start binnenkort in samenwerking met o.a. Platform ACCT een programma voor de komende 2 jaar om de Fair Practice Code inhoudelijk door te ontwikkelen en de toepassing ervan te concretiseren en stimuleren.

Oproep: stagiair gezocht voor ons Erfgoedplatform
Wij zijn op zoek naar een stagiair voor het Erfgoedplatform. Het betreft een werkstage (geen afstudeerstage), onder meer gericht op ondersteuning bij de BNG Bank Erfgoedprijs. Periode: mei tot juli/augustus 2021, voor 12 à 16 uur per week. Uiteraard met stagevergoeding. Reacties en vragen graag naar: info@kunsten92.nl. Wij vragen onze leden om dit rond te sturen in hun netwerk.