Nieuwsbrief Kunsten ’92

Beste aankomende wethouders, raadsleden, politieke partijen en cultuurliefhebbers,

De Gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in zicht. Medio maart gaan we naar de stembus, waarna in elke gemeente een nieuw college-akkoord wordt geschreven. Kunst, cultuur en de creatieve sector verdienen in elk van die akkoorden een centrale plek.

Als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd, is het dat de culturele en creatieve sector onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare samenleving. Iedere gemeente heeft het gemis aan culturele activiteiten moeten voelen: de plaatselijke kermis of carnavalsviering, het museum, de festivals met lokale bands, het (film)theater of poppodium, de koren, optredens van de lokale muziekschool: het zijn er te veel om op te noemen. Cultuur is essentieel voor gemeenten. Maar gemeenten zijn ook essentieel voor cultuur: ze zijn de grootste cultuursubsidiënten, en spelen op verschillende manieren een faciliterende en ondersteunende rol om te zorgen dat de lokale cultuursector kan blijven bloeien.

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie presenteren daarom – voortbordurend op de New Creative Deal – een handreiking (dit keer als digitale ‘e-zine’) om cultuur te verankeren in de collegeakkoorden. Inspiratie voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, politieke partijen, culturele instellingen en cultuurliefhebbers: welke afspraken moeten er in uw gemeente worden gemaakt om te zorgen dat de culturele en creatieve sector wendbaar en weerbaarder kan worden? En om te zorgen dat cultuur een waardevolle bijdrage kan (blijven) leveren aan belangrijke beleidsdomeinen, zoals sociale cohesie en inclusie, gezondheid en zorg, klimaat en duurzaamheid, en de ruimtelijke opgave? Onze oproep luidt daarom:

Benut de verbeeldingskracht en het ontwerpende vermogen van de culturele en creatieve sector!

Nieuwsbrief Kunsten ’92